Aktuality a články

Online školenie EcoSun Podvojné účtovníctvo - Evidencia majetku

Vážení zákazníci,

 

pozývame vás na online školenie programu EcoSun,

ktoré bude zamerané na oblasť účtovníctva - Evidencia majetku.

 

 

Dátum: streda, 14. septembra 2022

Čas:     9:00 h – 11:30 h

 

Program: 

1. Vytvorenie karty investičného majetku,

2. Pohyby na majetkovej karte:

- zaradenie IM

- vyradenie IM

- čiastočné vyradenie IM

- technické zhodnotenie IM

- opravné položky k IM

3. Daň z motorových vozidiel:

- evidencia áut

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

4. Tlačové zostavy k IM.

 

Cena školenia: 

Cena školenia je 36 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školiteľka:

Katarína Oboňová (účtovný a legislatívny analytik).

 

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku v sekcii Semináre a školenia. Taktiež telefonicky na čísle 043/583 11 00 u pani Tichoňovej, či e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, kde získate aj bližšie informácie. 
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

 

 

Tím SunSoft

Viac »

Najčastejšie otázky a odpovede k zaokrúhľovaniu nákupov v hotovosti od 1.7.2022

Vážení zákazníci,

 

vzhľadom k početným dotazom, ktoré od vás dostávame o zaokrúhľovaní hodnoty nákupov v hotovosti (platné od 1.7.2022), vám v prílohe zasielame zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe publikovaný Finančnou správou SR. 

 

Ďalšie dôležité informácie k zaokrúhľovaniu v našich pokladničných systémoch:

• celková suma dokladu v dátach sa nezaokrúhľuje,

• tabuľka DPH vytlačená na bločku sa nezaokrúhľuje,

• položky vytlačené na bločku sa nezaokrúhľujú,

• informácia o zaokrúhlení sa tlačí na bločku pri platidlách,

• TaxIS zaokrúhľuje aj tlačenú sumu CELKOM,

• EFox nezaokrúhľuje tlačenú sumu CELKOM,

• na finančnú správu sa odosiela zaokrúhlená suma CELKOM

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií SR kliknutím na tlačidlo nižšie.

Zaokrúhľovanie mincí od 1.7.2022

 

Tím SunSoft

Viac »

Zaokrúhľovanie hodnoty nákupov v hotovosti eKasa TaxIS

Vážení zákazníci,

 

chceme vás informovať, že na našej webovej stránke je umiestnená aktualizácia verzie týkajúcej sa zaokrúhľovania hodnoty nákupov v hotovosti.

Korekcia nákupov v hotovosti sa v Shoppri zobrazuje ako nový stĺpec "Centové vyrovnanie" v pokladničnom doklade, tlačenej dennej uzávierke a v prehľade denného predaja.

 

Aktuálne verzie pre eKasy TaxIS:

WinSHOP si môžete stiahnuť tu (súčasťou inštalácie je aj nový KASO TaxIS driver verzia 1.12.51).

WinOASIS verzia bude pripravená na našej webovej stránke 30.06.2022..

EcoSun.NET (OASIS, SHOPPER) si môžete stiahnuť tu.

Aktuálne verzie si môžete inštalovať s predstihom a úprava pre zaokrúhľovanie sa aktivuje 01.07.2022

Nové verzie programu SHOP sú spoplatnené, bližšie informácie si môžete vyžiadať na tichonova@sunsoft.sk

 

Tím SunSoft

Viac »

Zaokrúhľovanie hodnoty nákupov v hotovosti eKasa EFox

Vážení zákazníci,

 

chceme vás informovať, že na našej webovej stránke je umiestnená aktualizácia verzie týkajúcej sa zaokrúhľovania hodnoty nákupov v hotovosti.

Korekcia nákupov v hotovosti sa v Shoppri zobrazuje ako nový stĺpec "Centové vyrovnanie" v pokladničnom doklade, tlačenej dennej uzávierke a v prehľade denného predaja.

 

Aktuálne verzie pre eKasy EFox:

Pre aktualizáciu eKasy si musíte zabezpečiť svojho servisného technika, ktorý vám servisuje EFox. 

WinSHOP si môžete stiahnuť tu.

Servisný technik vám nainštaluje nový firmware pre EFox.

WinOASIS verzia bude pripravená na našej webovej stránke 30.06.2022. 

 

EcoSun.NET (OASIS, SHOPPER) si môžete stiahnuť tu.

 

Nové verzie programu SHOP sú spoplatnené, bližšie informácie si môžete vyžiadať na tichonova@sunsoft.sk

 

Tím SunSoft

Viac »

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Vážení zákazníci,

 

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov.

Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne.

Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov.

 

Bližšie informácie o spomínaných zmenách si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

 

Tím PAM

Viac »

Zmena stravného od 1.5.2022

Vážení zákazníci,

 

minimálna hodnota stravných lístkov sa od 1.5.2022 pre zamestnancov zvýši zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.

Ako uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ide o nástroj na kompenzáciu vysokých cien.

Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ.

Na legislatívne zmeny promtne reagujeme a zapracovávame ich do nášho mzdového programu EcoSun PAM.

Bližšie informácie o spomínaných zmenách spolu s metodickým pokynom Finančnej správy nájdete v nasledujúcich dokumentoch.

 

Zmena minimálnej výšky stravného od 1.5.2022

Metodický pokyn Finančnej správy

 

Tím PAM

Viac »

Finančný príspevok na stravovanie - odchýlky

Vážení zákazníci,

 

stále dostupnejšou možnosťou zabezpečovania stravy pre zamestnancov je finančný príspevok na stravovanie,

preto sme pre Vás pripravili prehľadný postup pri zadávaní odchýlky pre finančný príspevok na stravovanie v EcoSun PAM.

 

Celý postup, ako správne zadávať odchýlky pre finančný príspevok na stravovanie v EcoSun PAM, nájdete v prílohe tohto e-mailu.

 

Finančný príspevok na stravovanie - odchýlky.

 

Tím PAM

Viac »

KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce

 

Vážení zákazníci,

chceme Vás upozorniť, že od 1. marca 2022 majú zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce.

Jej podstatou je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory v prípade, ak zamestnávateľ nemá možnosť svojim zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.

 

Kto môže získať takúto formu podpory? Aké podmienky musí mať splnené zamestnávateľ? 

Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších nájdete v prílohe tohto e-mailu.

 

KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce.

 

Tím PAM

Viac »

Evidencia vratných obalov v programoch OASIS a SHOP

Vážení zákazníci,

Čo prináša zálohovanie PET fliaš a plechoviek? Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. 

 

Pre tých, čo potrebujú evidovať obaly v skladovom module EcoSun OASIS, EcoSun Shop a WinOASIS, WinShop, sme pripravili jednoduchý návod ako na to.

 

Ako evidovať PET fľaše a plechovky v našom skladovom hospodárstve?

Najskôr je potrebné si v programe aktivovať modul obaly. Následne si na danú skladovú kartu pripojiť neoddeliteľný obal s nulovou sadzbou DPH a do predajnej ceny treba zadať zálohu za obal (v súčasnosti 0,15 EUR).

Uplatnenie záloh za obaly na jednotlivých dokladoch:

1. Faktúra došlá/dodací list došlý:
    Spolu s tovarom sa na sklad príjme aj neoddeliteľný obal.
2. Faktúra vystavená/dodací list vystavený, predaj cez e-kasu:
    Záloha za vratný obal sa na doklad dostane automaticky spolu s predaným tovarom v osobitnej položke pod daným tovarom.
3. Vrátenie zálohy zákazníkovi sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi:

  • Neskladovou položkou (mínus ks, cena kladná), bude to medzi položkami
    dokladu.
  • Iná forma platidla – bezhotovostná – vrátenie sa uplatní pri úhrade nového bločku.

Tím EcoSun

Viac »

Online školenie EcoSun PAM

 

Vážení zákazníci,

dňa 28.1.2022 sa uskutočnilo online školenie aplikácie EcoSun PAM

Školenie bolo zamerané na legislatívne zmeny na rok 2022, ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Pripravili sme pre Vás všetky potrebné dokumenty k témam, ktoré boli na online školení preberané.

 

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik SunSoft), Libor Paluga (autor aplikácie)

 

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun PAM.

Legislatívne zmeny od 1.1.2022.

Finančný príspevok v programe EcoSun PAM.

 

Tím PAM

Viac »

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 EcoSun

Vážení zákazníci,

ak ste v roku 2021 využívali auto na podnikanie, nezabudnite do konca januára 2022 podať daňové priznanie. Či už máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo používate na podnikanie súkromné auto, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV) a zaplatiť cestnú daň.

 

Pripravili sme prehľadný manuál ako na výpočet DzMV v našom programe EcoSun.

Manuál k výkazu DzMV. Viac »

Ročná uzávierka a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET 2021

Vážení zákazníci,

koniec roka prináša viaceré povinnosti a tak sme pre vás pripravili manuál k ročnej uzávierke a prechodu do nového roku v programe EcoSun. Otvorenie nového roku odporúčame urobiť najprv v module OASIS a následne v module PU.
Modul OASIS. Modul PU. Viac »

Ročná uzávierka a prechod medzi rokmi vo WinOASIS a WinSHOP 2021

Vážení zákazníci,

koniec roka prináša viaceré povinnosti a tak sme pre vás pripravili manuál na ročnú uzávierku a prechod do nového roku v programe WinOASIS, WinSHOP.

Manuál je k dispozícii aj na našej webovej stránke.
Stiahnuť dokument. Viac »

Online školenie EcoSun PAM

 

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás pozvať na školenie aplikácie EcoSun PAM. Na základe aktuálne platných vyhlásení vlády na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, bude školenie prebiehať ONLINE formou. 

Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2022, ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Termín školenia:
Piatok                28.01.2022

Program: 
09:00 – 12:30         Školenie
12:30 – 13:00         Prestávka
13:00 – 15:30         Školenie
 
Cena školenia: 
Cena školenia je stanovená na 54 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 25.01.2022 na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik SunSoft), Libor Paluga (autor aplikácie)

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku, alebo e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 0905/685 291 u pani Tichoňovej, kde získate aj bližšie informácie. 
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Školenie bude organizované len v prípade naplnenia kapacity minimálne 15 prihlásených účastníkov

 

Prihlásiť sa na školenie. Viac »

Ako jednoducho realizovať prechod na nový podnikový informačný systém

Aby ste dosahovali dobré výsledky na trhu, je nevyhnutné využiť celý potenciál vašej firmy, a preto potrebujete rýchlo a spoľahlivo riadiť všetky firemné procesy, počnúc obchodom, ekonomikou, cez výrobu až po riadenie pracovných tímov a mzdy.

Viac »

Overenie pracovného vzťahu prostredníctvom portálu Sociálnej poisťovne

Vážení zákazníci,

chceme vás upozorniť, že Sociálna poisťovňa sprístupnila v

e-službách novú verziu registračného listu fyzickej osoby (RLFO) v súvislosti s poistným na platenie podpory kurzarbeit. V novej verzii RLFO je potrebné uviesť údaj o type právneho vzťahu. 

 

Ako overiť právny vzťah prostredníctvom portálu Sociálnej poisťovne sa dozviete v prílohe tohto mailu.

Tím PAM

 

 

 

Stiahnuť dokument Viac »

Zmena pandemickej PN od 01.12.2021

Vážení zákazníci,

radi by sme vás upozornili, že od 1.12.2021 sa pandemická PN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa.

Vzniká mu však nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní, ktoré mu vypláca zamestnávateľ.

 

V programe použijete Neprítomnosť : Nemoc v tomto prípade vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské až od 11.dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri pandemickej PN ktorá vznikla pred 01.12.2021, najneskôr 30.11.2021, má zamestnanec nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a bude trvať dovtedy, až kým pandemická PN neskončí. Použijete Neprítomnosť: Nemoc bez náhrady príjmu

 

S pozdravom tím PAM

Viac »

Zmeny v opatrení Prvá pomoc plus č. 1 a č. 3A

Vážení zákazníci,

v podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali dôležité zmeny za mesiac november a december 2021.

Pri opatrení č.1 a opatrení č.3A platí, že príspevok je vo výške 80% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatí v mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Cena práce je náhrada mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je najviac 1100€.

 

Nový vzor prílohy nájdete v aktuálnej verzii 2.31.391.

Stiahnuť verziu Viac »

Zmeny prihlásenia do e-služieb Sociálnej poisťovne od 01.01.2022.

Vážení zákazníci,

pripravte sa včas na zmenu prihlasovania do e-služieb Sociálnej poisťovne. V záujme zlepšovania služieb a zvýšenia bezpečnosti zavádza Sociálna poisťovňa nový spôsob prístupu do e-Služieb. Klienti sa už po novom môžu do

e-Služieb prihlásiť aj pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie. Je to ďalšia bezpečná možnosť popri vstupe s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Modernejší spôsob prihlasovania úplne nahradí používanie Grid kariet od 01.01.2022.

Sociálna poisťovňa pripravila dva stručné návody na aktiváciu nového prístupu do e-Služieb, jeden pre existujúcich a ďalší pre nových užívateľov:

Návod pre existujúcich užívateľov

Návod pre nových užívateľov Viac »

Zmena oznamovacích povinností pre ZP od 1.10.2021.

Vážení zákazníci,

Národná rada SR dňa 24.11.2020 schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 393/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2021. Pprináša pre zamestnávateľov zrušenie niektorých oznamovacích povinností. Pripravili sme pre Vás krátky prehľad zmien, ktoré budú od 01.10.2021 zakomponované do programu PAM

Stiahnuť dokument. Viac »

Dokumenty z online školenia dňa 28.06.2021 - Nová agenda Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov v programe PAM

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás dokumenty z online školenia v programe EcoSun PAM. Dozviete sa z nich ako správne nastaviť našu novú agendu Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, zmeny v legislatíve od 1.7.2021 a aj ďalšie novinky v programe EcoSun PAM.
Stiahnuť dokument. Stiahnuť dokument. Stiahnuť dokument. Viac »

One stop shop - zmena platná od 1.7.2021 v programe EcoSun.NET

Vážení zákazníci,

v novej verzii číslo 2.31.344 sme pre vás pripravili možnosť využívať osobitnú úpravu dane z pridanej hodnoty One Stop Shop, ktorá je platná od 1. 7. 2021. Aktualizovanú verziu programu je možné si stiahnuť aj cez nasledujúci odkaz:
Stiahnuť verziu

V priloženom dokumente nájdete postup ako si program nastaviť, aby ste mali faktúry, ktoré patria do režimu OSS správne zaevidované.
Stiahnuť dokument. Viac »

Pozvánka na online školenie 28.06.2021 - Nová agenda Finančný príspevok na stravovanie v PAM

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás online školenie v programe EcoSun PAM. Dozviete sa ako správne nastaviť našu novú agendu Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, ale aj ďalšie novinky v programe EcoSun PAM.
Zaregistrovať sa. Viac »

DÔLEŽITÉ UPOZORENENIE! Nutná aktualizácia eKasy!

Vážení zákazníci, používatelia eKasy,

v blízkej dobe skončí platnosť prvých vydaných autentifikačných údajov (AU) registračnej pokladnice eKasa, ktoré sú platné 2 roky od ich vydania, no najdlhšie však do 30.6.2021. V dôsledku veľkého počtu zákazníkov vás žiadame o urýchlené zaslanie AU, inak vám nebudeme schopní garantovať, že servisný úkon sa vám vykoná pred vypršaním platnosti AU.

Ak eKasa nebude včas aktualizovaná, po tomto termíne sa zablokuje komunikácia s Finančnou správou.

V priloženom dokumemente nájdete ako postupovať pri aktualizácii eKasy.
Stiahnuť dokument. Viac »

Nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Vážení zákazníci,

s účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. V priloženom dokumemente nájdete postup pre výpočet tejto dovolenky.
Stiahnuť dokument. Viac »

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb pre rok 2020 v programe EcoSun.NET

Vážení zákazníci,

v aktuálnej verzii EcoSun 2.31.313 sme pre Vás pripravili daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb pre rok 2020. Lehota na podanie je do 31.marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Aktualizovaná verzia je dostupná aj cez nasledujúci odkaz:
Stiahnuť verziu Viac »

Potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce a Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov.

Vážení zákazníci,

v priloženom dokumente sme pre vás pripravili návod ako si vytvoriť tlačivá Potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce zamestnanca a Spôsob stravovania zamestnanca platné od 01.03.2021.
Stiahnuť dokument. Viac »

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v programe WinPU a WinJU.

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás novú verziu programu WinJU 4.30.16 a WinPU 4.94.21, ktorá obsahuje platné tlačivo daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Program vám vypočíta aj predpokladanú daň na rok 2021.

Nová verzia pre Podvojné účtovníctvo:
Stiahnuť verziu pre PU

Verzia pre Jednoduché účtovníctvo:
Stiahnuť verziu pre JU. Viac »

Nový výkaz pre Daňové priznanie DPH platný od 1.1.2021 v programe EcoSun.NET

Vážení zákazníci,

na našej webovej stránke v sekcii Download - Aktualizácie sme zverejnili novú verziu programu EcoSun.NET 2.31.306. V tejto verzii sú upravené tlačivá, ktoré zohľadňujú zmeny vykonané v zákone o DPH. Aktualizovaná verzia je dostupná aj cez nasledujúci odkaz:
Stiahnuť verziu Viac »

Nový výkaz pre Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz platné od 1.1.2021 v programe WinPU a WinJU.

Vážení zákazníci, na našej webovej stránke v sekcii Download - Aktualizácie sme zverejnili nové verzie programov WinPU 4.94.020 a WinJU 4.30.015. Sú v nich aktualizované tlačivá, ktoré zohľadňujú zmeny vykonané v zákone o DPH. Nové verzie si môžete stiahnuť aj cez nasledujúce odkazy.

Nová verzia pre Podvojné účtovníctvo:
Stiahnuť verziu pre PU

Verzia pre Jednoduché účtovníctvo:
Stiahnuť verziu pre JU. Viac »

Online školenie EcoSun PAM

Vážení zákazníci,dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun PAM. Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2021, ročné zúčtovanie dane za rok 2020 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.
Zaregistrovať sa. Viac »

Podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc"

V nasledujúcom dokumente sme pre vás pripravili podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc". Každý zamestnávateľ je povinný vyplniť údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.
Stiahnuť dokument.

Všetky úpravy týkajúce sa spomínaných štatistických údajov sú zapracované v novej verzii programu 2.31.291, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej webovej stránke v záložke Download - Aktualizácie alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021

Vážení zákazníci, novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší aj výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky. V priloženom dokumente sme pre Vás pripravili pomôcku ako ľahšie zvládnuť ich výpočet.
Stiahnuť dokument. Viac »

Otvorenie nového roka a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET

Postup pri otvorení nového roka a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET v moduloch OASIS a SHOP - Prejsť na dokumentáciu. Viac »

Prechod medzi rokmi a ročná uzávierka 2020 - WinOasis (Shop)

Prechod medzi rokmi a ročná uzávierka 2020 - WinOasis (Shop)
Stiahnuť dokument. Viac »

Podklady pre výkazy na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus" k opatreniam č. 1, 3A a 3B

Vážení zákazníci,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo podmienky na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus", ktoré môžeme čerpať od októbra 2020. V priloženom dokumente sme pripravili potrebné podklady pre výkazy k tomuto projektu k opatreniam č. 1, 3A a 3B.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii programu EcoSun (PAM) 2.31.272, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Aktualizácie - Personalistika a mzdy PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Opatrenie č.3 k žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti EcoSun PAM.

Vážení zákazníci,

v priloženom dokumente sme si pre Vás pripravili vysvetlenie nároku na podanie Opatrenia č.3 pre zamestnávateľov a SZČO a postup ako ho vytvoriť v našom programe EcoSun PAM.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.202, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Vývojové verzie - PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Ako postupovať pri vytvorení Výkazu k žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti EcoSun PAM.

Vážení zákazníci,

aby sme Vám uľahčili prácu, pripravili sme postup ako vyplniť Výkaz k žiadosti pre zamestnávateľov o príspevok na udržanie zamestnanosti (vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi). Výkaz k žiadosti je určený pre tých, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Stiahnuť dokument.

V druhom priloženom dokumente nájdete popísané, kto má nárok na príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.195, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Aktualizácie - PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Ako postupovať pri výpočte mzdy v období karantény.

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať pri výpočte mzdy zamestnanca v období karantény.Taktiež sú tam popísané jednotlivé varianty náhrady mzdy podľa aktuálnych novelizácií zákonov. Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.192, ktorá je pripravená na stiahnutie tu na našej stránke v sekcii Aktualizácie.
Stiahnuť dokument. Viac »

Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného/letného platu v roku 2018

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľ pri výpočte základu dane uplatnil aj poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného/letného platu, ktorá je od dane oslobodená.br/> Stiahnuť dokument. Viac »

Upozornenie

Vážení zákazníci,

dnešným dňom začínajú platiť nové nariadenia vlády, podľa ktorých môžu byť otvorené niektoré vybrané obchodné prevádzky. Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky a vaša prevádzka je otvorená, môže nastať situácia, že vás E-kasa upozorňuje na nepoužívanie viac ako 96 hodín. V tomto prípade je potrebné, aby ste si preinštalovali ovládač na novšiu verziu.
Viac »

Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom.

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako vypočítať dávky sociálneho poistenia zamestnancov, ktoré vyplývajú z nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
Stiahnuť dokument. Viac »

Koronavírus a skončenie pracovného pomeru

Súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých prevádzok. Viacerí zamestnávatelia sa takto dostávajú do zlej ekonomickej situácie. Na túto skutočnosť v niektorých prípadoch reagujú znižovaním počtu svojich zamestnancov. V nasledujúcom dokumente sú uvedené odporúčania pre zamestnávateľov ako i pre zamestnancov, aby boli v týchto prípadoch dodržané zákonom stanovené podmienky.
Stiahnuť dokument. Viac »

Usmernenie na uplatnenie poistného pri výpočte preddavku na daň z letnej a vianočnej odmeny za rok 2018 a za rok 2019.

V nasledujúcom dokumente sme pre vás pripravili metodické usmernenie k uplatnenie poistného z letného a vianočného platu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako riešiť náhradu mzdy zamestnancov na PN, OČR a i. vyplývajúcu z karantény v súvislosti s nákazou koronavírusom COVID-19.
Stiahnuť dokument. Viac »

Daňové priznania k dani z príjmu FO, PO za obdobie 2019, Daňové priznanie k DPH platné od 1.1.2020

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás aktualizované verzie v module WinPU (4.93.916) a WinJU (4.29.879). V moduloch sú zapracované daňové priznania k dani z príjmu za rok 2019 a daňové priznania k DPH platné od 1.1.2020 v aplikáciách WinPU a WinJU. Prejsť na dokumentáciu. Viac »

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun.net

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako vytvoriť ročné zúčtovanie v programe EcoSun.net
Stiahnuť dokument. Viac »

Priznanie dôchodku a platenie odvodov v roku 2020

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať pri priznaní dôchodku a platení odvodov v roku 2020
Stiahnuť dokument. Viac »

Hromadná zmena sadzby DPH v programe WinOasis

Hromadná zmena sadzby DPH v programe WinOasis- Stiahnuť dokument. Viac »

Hromadná zmena sadzby DPH v EcoSun.NET

Hromadné zmeny sadzby DPH je možné nastaviť v module OASIS- Prejsť na dokumentáciu. Viac »

Ročná uzávierka 2019 - WinOasis (Shop)

Postup pri ročnej uzávierke 2019 - WinOasis
Stiahnuť dokument. Viac »

Otvorenie nového roka a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET

Postup pri otvorení nového roka a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET v moduloch OASIS a SHOP - Prejsť na dokumentáciu. Viac »

Závierkové kurzové rozdiely v Ecosun.NET

Závierkové kurzové rozdiely v Ecosun.NET - Prejsť na dokumentáciu. Viac »

Pomôcka na výpočet 14. platu

Postup ako vypočítať 14. plat po novele zákona 595/2003 Z.z.
Stiahnuť dokument. Viac »

Ako vytvoriť Hromadné oznámenie na Zdravotnú poisťovňu

Postup ako vytvoriť Hromadné oznámenie na Zdravotnú poisťovňu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Ako vytvoriť registračný list FO na Sociálnu poisťovňu

Postup ako vytvoriť registračný list FO na Sociálnu poisťovňu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Aktualizácia programu EcoSun.NET (PAM) 2.30

Na našom webe je v sekcii Aktualizácie nová verzia programu EcoSun (PAM) 2.30. Táto verzia prináša viaceré systémové vylepšenia a súlad s najnovšími technológiami.

Vyžaduje však, aby na každom počítači z ktorého sa spúšťa, bol nainštalovaný Microsoft .NET Framework 4.6.2. Tento framework by mal byť súčasťou všetkých aktuálnych verzii Windows. Ak by na niektorom PC chýbal, môžete si ho stiahnuť tu.

Pozor, operačný systém Windows XP od tejto verzie nie je podporovaný!

Viac »

Otvorenie roka 2019 v prípade neuzatvoreného roku 2017

Otvorenie roka 2019 v prípade neuzatvoreného roku 2017 - v PU, v JU. Viac »

Závierkové kurzové rozdiely v Ecosun.NET

Závierkové kurzové rozdiely v Ecosun.NET - prejsť na dokumentáciu. Viac »

Zmena zákona o DPH § 69 ods.12a

Zmena zákona o DPH č. 222/2004 § 69 ods. 12 zo dňa 29.11.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 - stiahnuť dokument. Viac »

Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET

Postup pri otvorení nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET v moduloch PU, OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

Postup pri ročnej uzávierke 2018 v OASIS a SHOP

Postup pri ročnej uzávierke 2018 v programe OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

Zmeny od 1.7.2018 - dohody dôchodcov

Zmeny od 1.7.2018 - odvodová výnimka z dohôd dôchodcov, postup vo WinPam a v EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Pozvánka na školenia EcoSun.PAM - zmeny od 1.5.2018

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na cyklus školení aplikácie EcoSun.PAM. Školenia budú zamerané na legislatívne zmeny a zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018 a ich zapracovanie do programu. Súčasťou školenia bude aj detailné oboznámenie sa s programom EcoSun.PAM (hromadné oznámenia, registračné listy, práca s tabuľkami, dochádzka). Bližší popis školení a prihláška Viac »

Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018

Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, postup vo WinPam a v EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Článok z akcie Kancelária 21.storočia

Softvérová spoločnosť SunSoft, s.r.o. zorganizovala za podpory spoločnosti Xerox Slovensko kreatívny workshop „Kancelária 21. Storočia“. Na podujatí konanom v Bratislave sa stretli účtovníci, ekonómovia, IT pracovníci i manažéri z podnikovej sféry. Cieľom organizátorov bolo informovať o trendoch, novinkách a súčasných možnostiach, ktoré dokážu zlepšiť organizáciu práce vo firmách a v kancelárskom prostredí.
Čítajte ďalej. Viac »

Nezdaniteľná časť základu dane na uhradené služby v kúpeľoch

Od roku 2018 sa podľa § 11 ods.14 ZDP zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných podľa §33 zákona č. 538/2005Z.z. o prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stiahnuť dokument. Viac »

Došlé FA, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12

Došlé faktúry - tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 v programe OASIS - stiahnuť dokument. Viac »

Uplatnenie novely zákona DPH § 69 v OASIS

Uplatnenie novely zákona DPH § 69 ods. 12 písm. f a g od 1.1.2018 v programe OASIS - stiahnuť dokument. Viac »

Postup pri ročnej uzávierke 2017 v OASIS a SHOP

Postup pri ročnej uzávierke 2017 v programe OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

Vystavené preddavkové faktúry a ich vyúčtovanie od 1.1.2017

Postup na správne zaevidovanie faktúr o prijatej platbe, ktorá sa vzťahuje k dodaniu podľa § 69 ods. 12 písm. j v programe OASIS - stiahnuť dokument. Viac »

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun.PAM

Postup pri vytvorení ročného zúčtovania v programe EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Nastavenie konta pracovného času v programe EcoSun.PAM

Postup pri nastavení konta pracovného času v programe EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Účtovná závierka 2016 v programe PU

Uzávierka, výkazníctvo k 31.12.2016 pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v programe PU - stiahnuť dokument. Viac »

DP k dani z príjmu PO v programe PU

Postup pri daňovom priznaní k dani z príjmu právnických osôb v programe PU - stiahnuť dokument. Viac »

Závierka v JU a DP k dani z príjmu FO typ B

Postup pri závierke a pri daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby typ B v programe JU - stiahnuť dokument. Viac »

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017 - stiahnuť dokument. Viac »

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2016

Výpočet a vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel - stiahnuť dokument. Viac »

Postup pri ročnej uzávierke 2016 v OASIS a SHOP

Postup pri ročnej uzávierke 2016 v programe OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

§ 69 ods. 12 písm. j - zmeny v KV od 1.1.2017

Popis zmien v evidencii KV od 1.1.2017 - stiahnuť dokument Viac »

Preddavkové faktúry – tuzemské samozdanenie

Postup pri tuzemskom samozdanení preddavkových faktúr v programe OASIS - stiahnuť dokument Viac »

Daňové priznanie k dani z príjmu PO 2015

Postup pri spracovaní daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za rok 2015 v programe PU - stiahnuť dokument Viac »

Uplatnenie zákona o DPH podľa §69 ods. 12 písmeno J

Postup pri uplatnení zákona o DPH podľa §69 ods. 12 písmeno J v programe OASIS - stiahnuť dokument Viac »

Daň z motorových vozidiel 2015

Postup pri daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel platný od 1.1.2015 v evidencii majetku v programe PU - stiahnuť dokument Viac »

Novela zákona o DPH v SW EcoSun

Použitie osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby §68d Zákona o DPH v programe OASIS (stiahnuť dokument) a príklady uplatnenia dane na základe prijatia platby §68d zákona o DPH (stiahnuť dokument). Viac »

Postup pri ročnej uzávierke 2015 v OASIS a SHOP

Postup pri ročnej uzávierke 2015 v programe OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

Zmeny sadzieb DPH pre rok 2016

Popis zmieny sadzieb DPH pre rok 2016 v programoch OASIS a SHOPPER - stiahnuť dokument. Viac »

Zmeny v odpisovaní za rok 2015

Zmeny v daňových odpisových skupinách a metódach odpisovania od roku 2015 v JUW a PUW - stiahnuť dokument. Viac »

Školenie na nový program EcoSun.PAM - ďalšie termíny

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na školenia aplikácie EcoSun.PAM. Školenia budú zamerané na detailné oboznámenie sa s novým programom. Zoznam školení a prihláška Viac »

Školenie na nový program EcoSun.PAM

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na školenie aplikácie EcoSun.PAM. Školenie bude zamerané na detailné oboznámenie sa s novým programom. Bližší popis školenia a prihláška Viac »

Pozor, zmena distribúcie aktualizačných verzií

Nakoľko si už väčšina z vás sťahuje aktualizačné verzie z webu, rozhodli sme sa od 1.7.2015 ukončiť zasielanie dobierok a programov na CD nosičoch. Od tejto distribúcie Vám budeme posielať len faktúru za udržiavacie poplatky.

Aktuálne verzie našich produktov budete mať k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii Download. V prípade záujmu Vám na vyžiadanie zašleme CD s aktuálnymi verziami v cene štandardných distribučných nákladov.

Viac »

Uzávierka, výkazníctvo 2014 v PU

Uzávierka, výkazníctvo k 31.12.2014 pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v programe PU - stiahnuť dokument. Viac »

Postup pri ročnej uzávierke 2014 v OASIS a SHOP

Postup pri ročnej uzávierke 2014 v programe OASIS a SHOP - stiahnuť dokument. Viac »

Keď sa obchodník bráni evidencii CRM

Približne 40 % obchodov na zmenu IS vo firme stroskotá na negatívnom postoji zamestnancov, obchodníkov a ľudí, ktorí sa nepozerajú do budúcnosti spoločnosti. Nemajú záujem na jej raste a nerozumejú súvislostiam, načo treba sledovať údaje z CRM systému alebo akéhokoľvek systému na riadenie spoločnosti.

Viac »

Nový leták DIGIPRO 10/2014

K dispozícii je nový akciový leták DIGIPRO október 2014. Prevziať PDF. Viac »

SunSoft.VTZ - pomocník nielen pre revíznych a bezpečnostných technikov

Skoro v každej domácnosti, prevádzke či podniku sa nachádzajú zariadenia, ktoré označujeme pojmom „Vyhradené technické zariadenia“ (ďalej tiež označované ako „VTZ“). Sú to zariadenia, ktoré počas svojej prevádzky musia byť pravidelne kontrolované a ich stav prevádzky musí byť sledovaný a vyhodnocovaný. Je to napríklad bleskozvod na rodinnom dome, vŕtačka používaná v stavebnej firme alebo žeriav slúžiaci na prepravu surovín v podniku.

Viac »

Ako úspešne zálohovať svoje (nielen) SunSoft dáta

Určite ste už niekedy prišli o nejaké údaje v počítači – či to už bol omylom vymazaný súbor, alebo mail. Niektorí nešťastníci už prišli aj o celé disky pri poruche hardvéru, alebo nebodaj krádeži a dobre vedia prečo píšem nešťastníci.

Viac »

Novinky v OASIS - nastavenie IBAN a kontrola IČDPH

Novinky v OASIS - nastavenie IBAN čísiel pri obchodných partneroch a kontrola platnosti IČDPH. Viac »

Doplnené informácie ku kontrolnému výkazu DPH.

Doplnené informácie k príprave a spracovaniu kontrolného výkazu DPH - VS a poradové číslo faktúry, generovanie KV, popis JU, popis PU, popis OASIS, popis OASIS § 69. Viac »

Povinnosti vyplývajúce z novely zákona o ERP.

Povinnosti vyplývajúce z novely zákona o ERP č. 289/2008 - stiahnuť dokument. Viac »