Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás pozvať na školenie aplikácie EcoSun PAM. Na základe aktuálne platných vyhlásení vlády na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, bude školenie prebiehať ONLINE formou. 

Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2022, ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Termín školenia:
Piatok                28.01.2022

Program: 
09:00 – 12:30         Školenie
12:30 – 13:00         Prestávka
13:00 – 15:30         Školenie
 
Cena školenia: 
Cena školenia je stanovená na 54 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 25.01.2022 na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik SunSoft), Libor Paluga (autor aplikácie)

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku, alebo e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 0905/685 291 u pani Tichoňovej, kde získate aj bližšie informácie. 
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Školenie bude organizované len v prípade naplnenia kapacity minimálne 15 prihlásených účastníkov

 

Prihlásiť sa na školenie.