Divízia Softvér - kontakty

Základné údaje

SunSoft plus spol. s r.o.
IČO: 31590128
IČ DPH: SK2020425088
ČBÚ: 0054174727/0900 SLSP Dolný Kubín

Centrála

Hviezdoslavovo nám. 1688/15
02601 Dolný Kubín

043/ 583 11 00 - sekretariát
0911 265 359 - obchodné odd.

sunsoft@sunsoft.sk

Servis a podpora

043/ 583 11 00

software@sunsoft.sk

Bratislava:

0907 700 730

kelemenova@sunsoft.sk