Aktuality a články

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Vážení zákazníci,

 

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov.

Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne.

Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov.

 

Bližšie informácie o spomínaných zmenách si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

 

Tím PAM

Viac »

Zmena stravného od 1.5.2022

Vážení zákazníci,

 

minimálna hodnota stravných lístkov sa od 1.5.2022 pre zamestnancov zvýši zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.

Ako uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ide o nástroj na kompenzáciu vysokých cien.

Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ.

Na legislatívne zmeny promtne reagujeme a zapracovávame ich do nášho mzdového programu EcoSun PAM.

Bližšie informácie o spomínaných zmenách spolu s metodickým pokynom Finančnej správy nájdete v nasledujúcich dokumentoch.

 

Zmena minimálnej výšky stravného od 1.5.2022

Metodický pokyn Finančnej správy

 

Tím PAM

Viac »

Finančný príspevok na stravovanie - odchýlky

Vážení zákazníci,

 

stále dostupnejšou možnosťou zabezpečovania stravy pre zamestnancov je finančný príspevok na stravovanie,

preto sme pre Vás pripravili prehľadný postup pri zadávaní odchýlky pre finančný príspevok na stravovanie v EcoSun PAM.

 

Celý postup, ako správne zadávať odchýlky pre finančný príspevok na stravovanie v EcoSun PAM, nájdete v prílohe tohto e-mailu.

 

Finančný príspevok na stravovanie - odchýlky.

 

Tím PAM

Viac »

KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce

 

Vážení zákazníci,

chceme Vás upozorniť, že od 1. marca 2022 majú zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce.

Jej podstatou je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory v prípade, ak zamestnávateľ nemá možnosť svojim zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.

 

Kto môže získať takúto formu podpory? Aké podmienky musí mať splnené zamestnávateľ? 

Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších nájdete v prílohe tohto e-mailu.

 

KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce.

 

Tím PAM

Viac »

Online školenie EcoSun PAM

 

Vážení zákazníci,

dňa 28.1.2022 sa uskutočnilo online školenie aplikácie EcoSun PAM

Školenie bolo zamerané na legislatívne zmeny na rok 2022, ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Pripravili sme pre Vás všetky potrebné dokumenty k témam, ktoré boli na online školení preberané.

 

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik SunSoft), Libor Paluga (autor aplikácie)

 

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun PAM.

Legislatívne zmeny od 1.1.2022.

Finančný príspevok v programe EcoSun PAM.

 

Tím PAM

Viac »

Online školenie EcoSun PAM

 

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás pozvať na školenie aplikácie EcoSun PAM. Na základe aktuálne platných vyhlásení vlády na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, bude školenie prebiehať ONLINE formou. 

Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2022, ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Termín školenia:
Piatok                28.01.2022

Program: 
09:00 – 12:30         Školenie
12:30 – 13:00         Prestávka
13:00 – 15:30         Školenie
 
Cena školenia: 
Cena školenia je stanovená na 54 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 25.01.2022 na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik SunSoft), Libor Paluga (autor aplikácie)

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku, alebo e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 0905/685 291 u pani Tichoňovej, kde získate aj bližšie informácie. 
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Školenie bude organizované len v prípade naplnenia kapacity minimálne 15 prihlásených účastníkov

 

Prihlásiť sa na školenie. Viac »

Overenie pracovného vzťahu prostredníctvom portálu Sociálnej poisťovne

Vážení zákazníci,

chceme vás upozorniť, že Sociálna poisťovňa sprístupnila v

e-službách novú verziu registračného listu fyzickej osoby (RLFO) v súvislosti s poistným na platenie podpory kurzarbeit. V novej verzii RLFO je potrebné uviesť údaj o type právneho vzťahu. 

 

Ako overiť právny vzťah prostredníctvom portálu Sociálnej poisťovne sa dozviete v prílohe tohto mailu.

Tím PAM

 

 

 

Stiahnuť dokument Viac »

Zmena pandemickej PN od 01.12.2021

Vážení zákazníci,

radi by sme vás upozornili, že od 1.12.2021 sa pandemická PN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa.

Vzniká mu však nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní, ktoré mu vypláca zamestnávateľ.

 

V programe použijete Neprítomnosť : Nemoc v tomto prípade vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské až od 11.dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri pandemickej PN ktorá vznikla pred 01.12.2021, najneskôr 30.11.2021, má zamestnanec nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a bude trvať dovtedy, až kým pandemická PN neskončí. Použijete Neprítomnosť: Nemoc bez náhrady príjmu

 

S pozdravom tím PAM

Viac »

Zmeny v opatrení Prvá pomoc plus č. 1 a č. 3A

Vážení zákazníci,

v podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali dôležité zmeny za mesiac november a december 2021.

Pri opatrení č.1 a opatrení č.3A platí, že príspevok je vo výške 80% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatí v mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Cena práce je náhrada mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je najviac 1100€.

 

Nový vzor prílohy nájdete v aktuálnej verzii 2.31.391.

Stiahnuť verziu Viac »

Zmeny prihlásenia do e-služieb Sociálnej poisťovne od 01.01.2022.

Vážení zákazníci,

pripravte sa včas na zmenu prihlasovania do e-služieb Sociálnej poisťovne. V záujme zlepšovania služieb a zvýšenia bezpečnosti zavádza Sociálna poisťovňa nový spôsob prístupu do e-Služieb. Klienti sa už po novom môžu do

e-Služieb prihlásiť aj pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie. Je to ďalšia bezpečná možnosť popri vstupe s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Modernejší spôsob prihlasovania úplne nahradí používanie Grid kariet od 01.01.2022.

Sociálna poisťovňa pripravila dva stručné návody na aktiváciu nového prístupu do e-Služieb, jeden pre existujúcich a ďalší pre nových užívateľov:

Návod pre existujúcich užívateľov

Návod pre nových užívateľov Viac »

Zmena oznamovacích povinností pre ZP od 1.10.2021.

Vážení zákazníci,

Národná rada SR dňa 24.11.2020 schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 393/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2021. Pprináša pre zamestnávateľov zrušenie niektorých oznamovacích povinností. Pripravili sme pre Vás krátky prehľad zmien, ktoré budú od 01.10.2021 zakomponované do programu PAM

Stiahnuť dokument. Viac »

Dokumenty z online školenia dňa 28.06.2021 - Nová agenda Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov v programe PAM

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás dokumenty z online školenia v programe EcoSun PAM. Dozviete sa z nich ako správne nastaviť našu novú agendu Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, zmeny v legislatíve od 1.7.2021 a aj ďalšie novinky v programe EcoSun PAM.
Stiahnuť dokument. Stiahnuť dokument. Stiahnuť dokument. Viac »

Pozvánka na online školenie 28.06.2021 - Nová agenda Finančný príspevok na stravovanie v PAM

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás online školenie v programe EcoSun PAM. Dozviete sa ako správne nastaviť našu novú agendu Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, ale aj ďalšie novinky v programe EcoSun PAM.
Zaregistrovať sa. Viac »

Nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Vážení zákazníci,

s účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. V priloženom dokumemente nájdete postup pre výpočet tejto dovolenky.
Stiahnuť dokument. Viac »

Potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce a Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov.

Vážení zákazníci,

v priloženom dokumente sme pre vás pripravili návod ako si vytvoriť tlačivá Potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce zamestnanca a Spôsob stravovania zamestnanca platné od 01.03.2021.
Stiahnuť dokument. Viac »

Online školenie EcoSun PAM

Vážení zákazníci,dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun PAM. Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny na rok 2021, ročné zúčtovanie dane za rok 2020 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.
Zaregistrovať sa. Viac »

Podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc"

V nasledujúcom dokumente sme pre vás pripravili podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc". Každý zamestnávateľ je povinný vyplniť údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.
Stiahnuť dokument.

Všetky úpravy týkajúce sa spomínaných štatistických údajov sú zapracované v novej verzii programu 2.31.291, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej webovej stránke v záložke Download - Aktualizácie alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021

Vážení zákazníci, novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší aj výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky. V priloženom dokumente sme pre Vás pripravili pomôcku ako ľahšie zvládnuť ich výpočet.
Stiahnuť dokument. Viac »

Podklady pre výkazy na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus" k opatreniam č. 1, 3A a 3B

Vážení zákazníci,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo podmienky na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus", ktoré môžeme čerpať od októbra 2020. V priloženom dokumente sme pripravili potrebné podklady pre výkazy k tomuto projektu k opatreniam č. 1, 3A a 3B.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii programu EcoSun (PAM) 2.31.272, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Aktualizácie - Personalistika a mzdy PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Opatrenie č.3 k žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti EcoSun PAM.

Vážení zákazníci,

v priloženom dokumente sme si pre Vás pripravili vysvetlenie nároku na podanie Opatrenia č.3 pre zamestnávateľov a SZČO a postup ako ho vytvoriť v našom programe EcoSun PAM.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.202, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Vývojové verzie - PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Ako postupovať pri vytvorení Výkazu k žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti EcoSun PAM.

Vážení zákazníci,

aby sme Vám uľahčili prácu, pripravili sme postup ako vyplniť Výkaz k žiadosti pre zamestnávateľov o príspevok na udržanie zamestnanosti (vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi). Výkaz k žiadosti je určený pre tých, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Stiahnuť dokument.

V druhom priloženom dokumente nájdete popísané, kto má nárok na príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.195, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Aktualizácie - PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu. Viac »

Ako postupovať pri výpočte mzdy v období karantény.

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať pri výpočte mzdy zamestnanca v období karantény.Taktiež sú tam popísané jednotlivé varianty náhrady mzdy podľa aktuálnych novelizácií zákonov. Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii EcoSun (PAM) 2.31.192, ktorá je pripravená na stiahnutie tu na našej stránke v sekcii Aktualizácie.
Stiahnuť dokument. Viac »

Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného/letného platu v roku 2018

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľ pri výpočte základu dane uplatnil aj poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného/letného platu, ktorá je od dane oslobodená.br/> Stiahnuť dokument. Viac »

Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom.

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako vypočítať dávky sociálneho poistenia zamestnancov, ktoré vyplývajú z nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
Stiahnuť dokument. Viac »

Koronavírus a skončenie pracovného pomeru

Súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých prevádzok. Viacerí zamestnávatelia sa takto dostávajú do zlej ekonomickej situácie. Na túto skutočnosť v niektorých prípadoch reagujú znižovaním počtu svojich zamestnancov. V nasledujúcom dokumente sú uvedené odporúčania pre zamestnávateľov ako i pre zamestnancov, aby boli v týchto prípadoch dodržané zákonom stanovené podmienky.
Stiahnuť dokument. Viac »

Usmernenie na uplatnenie poistného pri výpočte preddavku na daň z letnej a vianočnej odmeny za rok 2018 a za rok 2019.

V nasledujúcom dokumente sme pre vás pripravili metodické usmernenie k uplatnenie poistného z letného a vianočného platu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako riešiť náhradu mzdy zamestnancov na PN, OČR a i. vyplývajúcu z karantény v súvislosti s nákazou koronavírusom COVID-19.
Stiahnuť dokument. Viac »

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun.net

V nasledujúcom dokumente nájdete postup ako vytvoriť ročné zúčtovanie v programe EcoSun.net
Stiahnuť dokument. Viac »

Priznanie dôchodku a platenie odvodov v roku 2020

V nasledujúcom dokumente nájdete návod ako postupovať pri priznaní dôchodku a platení odvodov v roku 2020
Stiahnuť dokument. Viac »

Pomôcka na výpočet 14. platu

Postup ako vypočítať 14. plat po novele zákona 595/2003 Z.z.
Stiahnuť dokument. Viac »

Ako vytvoriť Hromadné oznámenie na Zdravotnú poisťovňu

Postup ako vytvoriť Hromadné oznámenie na Zdravotnú poisťovňu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Ako vytvoriť registračný list FO na Sociálnu poisťovňu

Postup ako vytvoriť registračný list FO na Sociálnu poisťovňu.
Stiahnuť dokument. Viac »

Aktualizácia programu EcoSun.NET (PAM) 2.30

Na našom webe je v sekcii Aktualizácie nová verzia programu EcoSun (PAM) 2.30. Táto verzia prináša viaceré systémové vylepšenia a súlad s najnovšími technológiami.

Vyžaduje však, aby na každom počítači z ktorého sa spúšťa, bol nainštalovaný Microsoft .NET Framework 4.6.2. Tento framework by mal byť súčasťou všetkých aktuálnych verzii Windows. Ak by na niektorom PC chýbal, môžete si ho stiahnuť tu.

Pozor, operačný systém Windows XP od tejto verzie nie je podporovaný!

Viac »

Zmeny od 1.7.2018 - dohody dôchodcov

Zmeny od 1.7.2018 - odvodová výnimka z dohôd dôchodcov, postup vo WinPam a v EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Pozvánka na školenia EcoSun.PAM - zmeny od 1.5.2018

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na cyklus školení aplikácie EcoSun.PAM. Školenia budú zamerané na legislatívne zmeny a zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018 a ich zapracovanie do programu. Súčasťou školenia bude aj detailné oboznámenie sa s programom EcoSun.PAM (hromadné oznámenia, registračné listy, práca s tabuľkami, dochádzka). Bližší popis školení a prihláška Viac »

Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018

Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, postup vo WinPam a v EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Nezdaniteľná časť základu dane na uhradené služby v kúpeľoch

Od roku 2018 sa podľa § 11 ods.14 ZDP zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných podľa §33 zákona č. 538/2005Z.z. o prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stiahnuť dokument. Viac »

Vytvorenie ročného zúčtovania v programe EcoSun.PAM

Postup pri vytvorení ročného zúčtovania v programe EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Nastavenie konta pracovného času v programe EcoSun.PAM

Postup pri nastavení konta pracovného času v programe EcoSun.PAM - stiahnuť dokument. Viac »

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017 - stiahnuť dokument. Viac »

Školenie na nový program EcoSun.PAM - ďalšie termíny

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na školenia aplikácie EcoSun.PAM. Školenia budú zamerané na detailné oboznámenie sa s novým programom. Zoznam školení a prihláška Viac »

Školenie na nový program EcoSun.PAM

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať na školenie aplikácie EcoSun.PAM. Školenie bude zamerané na detailné oboznámenie sa s novým programom. Bližší popis školenia a prihláška Viac »