Podklady pre výkazy na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus" k opatreniam č. 1, 3A a 3B

Vážení zákazníci,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo podmienky na čerpanie príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc plus", ktoré môžeme čerpať od októbra 2020. V priloženom dokumente sme pripravili potrebné podklady pre výkazy k tomuto projektu k opatreniam č. 1, 3A a 3B.
Stiahnuť dokument.

Všetky uvádzané zmeny sú zapracované aj v najnovšej verzii programu EcoSun (PAM) 2.31.272, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej stránke v záložke Download - Aktualizácie - Personalistika a mzdy PAM alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu.