Zmena oznamovacích povinností pre ZP od 1.10.2021.

Vážení zákazníci,

Národná rada SR dňa 24.11.2020 schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 393/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2021. Pprináša pre zamestnávateľov zrušenie niektorých oznamovacích povinností. Pripravili sme pre Vás krátky prehľad zmien, ktoré budú od 01.10.2021 zakomponované do programu PAM

Stiahnuť dokument.