PAM-DK1503 EcoSun.PAM - školenie na nový program

Popis seminára a prihláška

Kód PAM-DK1503
Popis EcoSun.PAM - školenie na nový program
Dátum 7.10.2015
Čas 8:30 - 15:00
Mesto Dolný Kubín
Adresa Obchodná akadémia – Aula, Radlinského1725/55
Obsah Školenie bude zamerané na detailné oboznámenie sa s novým programom EcoSun.PAM.
Školitelia Analytici PAM
Cena 33,34 € bez DPH (40 € s DPH) za osobu
Platbu požadujeme uhradiť najneskôr 2 dni pred termínom školenia na číslo účtu 0054174727/0900, VS:20150123 KS:0308, do poznámky uveďte názov firmy. Daňové doklady vám odovzdáme na mieste. V cene je zahrnuté občerstvenie.
Podmienky Minimálny počet účastníkov seminára je 15 osôb.
Download
Registrácia Predbežná registrácia (záväzné prihlášky vám zašleme po vyhodnotení záujmu o jednotlivé termíny školení)

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť aj telefonicky na čísle 043/583 11 00, alebo e-mailom na seminar@sunsoft.sk do 5.10.2015.