KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce

 

Vážení zákazníci,

chceme Vás upozorniť, že od 1. marca 2022 majú zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce.

Jej podstatou je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory v prípade, ak zamestnávateľ nemá možnosť svojim zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.

 

Kto môže získať takúto formu podpory? Aké podmienky musí mať splnené zamestnávateľ? 

Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších nájdete v prílohe tohto e-mailu.

 

KURZARBEIT - podpora v čase skrátenej práce.

 

Tím PAM