Zmena pandemickej PN od 01.12.2021

Vážení zákazníci,

radi by sme vás upozornili, že od 1.12.2021 sa pandemická PN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa.

Vzniká mu však nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní, ktoré mu vypláca zamestnávateľ.

 

V programe použijete Neprítomnosť : Nemoc v tomto prípade vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské až od 11.dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri pandemickej PN ktorá vznikla pred 01.12.2021, najneskôr 30.11.2021, má zamestnanec nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a bude trvať dovtedy, až kým pandemická PN neskončí. Použijete Neprítomnosť: Nemoc bez náhrady príjmu

 

S pozdravom tím PAM