Vážení zákazníci,

 

minimálna hodnota stravných lístkov sa od 1.5.2022 pre zamestnancov zvýši zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.

Ako uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ide o nástroj na kompenzáciu vysokých cien.

Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ.

Na legislatívne zmeny promtne reagujeme a zapracovávame ich do nášho mzdového programu EcoSun PAM.

Bližšie informácie o spomínaných zmenách spolu s metodickým pokynom Finančnej správy nájdete v nasledujúcich dokumentoch.

 

Zmena minimálnej výšky stravného od 1.5.2022

Metodický pokyn Finančnej správy

 

Tím PAM