Podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc"

V nasledujúcom dokumente sme pre vás pripravili podklady na vyplnenie štatistických údajov v rámci projektu "Prvá pomoc". Každý zamestnávateľ je povinný vyplniť údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.
Stiahnuť dokument.

Všetky úpravy týkajúce sa spomínaných štatistických údajov sú zapracované v novej verzii programu 2.31.291, ktorá je pripravená na stiahnutie na našej webovej stránke v záložke Download - Aktualizácie alebo v nasledujúcom odkaze:
Stiahnuť aktualizáciu.