Zmeny v opatrení Prvá pomoc plus č. 1 a č. 3A

Vážení zákazníci,

v podmienkach projektu Prvá pomoc plus nastali dôležité zmeny za mesiac november a december 2021.

Pri opatrení č.1 a opatrení č.3A platí, že príspevok je vo výške 80% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatí v mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Cena práce je náhrada mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je najviac 1100€.

 

Nový vzor prílohy nájdete v aktuálnej verzii 2.31.391.

Stiahnuť verziu