Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET

Dokument popisuje postup pri otvorení nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET v moduloch PU, OASIS a SHOP.
Stiahnuť dokument.