Povinnosti vyplývajúce z novely zákona o ERP.

Dokument popisuje povinnosti pre podnikateľov a pre servisné organizácie ERP vyplývajúce z novely zákona o ERP č. 289/2008.