Ako úspešne zálohovať svoje (nielen) SunSoft dáta

Určite ste už niekedy prišli o nejaké údaje v počítači – či to už bol omylom vymazaný súbor, alebo mail. Niektorí nešťastníci už prišli aj o celé disky pri poruche hardvéru, alebo nebodaj krádeži a dobre vedia prečo píšem nešťastníci.

Ak máte v počítači dôležité údaje a chcete mať pokojný spánok, držte sa troch pravidiel – zálohujte, zálohujte, zálohujte!

Ktoré priečinky treba zálohovať?

Na prvý pohľad sa to zdá jasné, ale naozaj vieme, ktoré priečinky v počítači máme zálohovať? Ak si zazálohujete napríklad pracovnú plochu a na nej máte len zástupcov (odkazy) na príslušné súbory a aplikácie, tak ste v skutočnosti nezálohovali nič. Vaše skutočné údaje sú skrátka inde.

V mnohých prípadoch máte v nejakej zložke aplikáciu a v inom priečinku sú dáta k príslušnej aplikácii. To je aj prípad našich aplikácii SunSoft EcoSun.

V prípade účtovných programov PU, PAM, OASIS je to celkom jednoduché – zálohujte vždy celý priečinok SUNSOFTW so všetkými podpriečinkami na príslušnom disku. Dajte pozor aby pri zálohovaní nebola spustená žiadna aplikácia (najmä v sieťovom prostredí).

V prípade aplikácii CRM a VTZ je situácia zložitejšia – ak zazálohujete aplikačný priečinok EcoSun.NET, tak si odložíte len program, knižnice a súbory nastavenia aplikácie. Vlastné dáta sú spravidla uložené na inom počítači, kde sa o ne stará SQL server. Zálohovanie takýchto dát však radšej prenechajte profesionálom.

Kedy zálohovať?

Najlepšie každý deň – ale pozor! Ak budete pri novej zálohe vždy prepisovať predchádzajúcu zálohu, môže sa vám stať, že si napríklad poškodenými dnešnými súbormi prepíšete správne včerajšie. Preto sa odporúča tzv. rotačné zálohovanie, kedy sa zálohuje každý deň v týždni zvlášť a máte tak vždy prístup k posledným siedmim zálohám.

Čo sa týka času, tak je najlepšie spustiť zálohu na vždy konci dňa pred vypnutím počítača. V prípade spoločných dát v sieti radšej nechajte jeden počítač bežať a použite plánovač úloh, ktorý automaticky spustí zálohu v stanovený čas.

Ako zálohovať?

Existuje celý rad špeciálnych zálohovacích programov, ale najjednoduchší spôsob je údaje skopírovať – to sa dá ľahko automatizovať tzv. dávkovým súbormi, ktoré počítačoví pamätníci z čias DOS-u poznajú ako BAT súbory. Dnes existujú už vyspelejšie techniky ako napríklad Powershell, ale v podstate ide o rovnaký princíp. Väčšina bežných používateľov nevie napísať správny dávkový súbor, preto sa radšej obráťte na IT odborníkov.

Na aké médiá zálohovať?

Záleží na vás - dnes je k dispozícii celý rad možností, kde zálohy odkladať. Určite ich však neodkladajte na ten istý disk, z ktorého ste robili zálohu – mohli by ste pri technickej havárii alebo krádeži prísť aj o všetky zálohy. Ideálne je zálohovať na externý disk, alebo USB kľúč a ten vždy odložiť na skryté miesto. Záloha na CD, alebo DVD je tiež fajn, ale ťažšie sa automatizuje – tieto médiá sú vhodné na dlhodobú archiváciu. Vo firemnom prostredí sú tiež čoraz obľúbenejšie sieťové externé disky.

Zaujímavou alternatívou záložného média sú internetové úložiská ako Google disc, alebo Dropbox – k zálohám máte potom prístup z ľubovoľného miesta. Treba však dať pozor, aby sa k nim nedostali nepovolané osoby.


U nás vo firme sa najlepšie osvedčila kombinácia komprimačného programu WinRAR s dávkovým súborom, ktorý sa automaticky spúšťa každý deň v noci. Komprimačný program zabezpečí zálohu každého dôležitého priečinka aj s podpriečinkami do jedného súboru. Výhodou je úspora miesta, možnosť vylúčiť niektoré typy súborov a chrániť výsledný archív heslom. Skomprimované súbory dávkový program skopíruje na externý sieťový disk. Odtiaľ ich každý deň poverený pracovník skopíruje na USB kľúč, ktorý potom odloží na bezpečné miesto.