Novinky v OASIS - nastavenie IBAN a kontrola IČDPH

Na základe nových medzibankových pohybov SEPA sme do programu dopracovali IBAN a SWIFT čísla, ktoré je potrebné doplniť v parametroch firmy a v číselníku obchodných partnerov.

OASIS od verzie 3.99.801 umožňuje overenie platnosti IČDPH. Overovanie platnosti je napojené na kontrolu, ktorá spadá pod Európsku úniu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.