Preddavkové faktúry – tuzemské samozdanenie

Postup pri tuzemskom samozdanení preddavkových faktúr v programe OASIS - stiahnuť dokument