§ 69 ods. 12 písm. j - zmeny v KV od 1.1.2017

Novelou zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. platnej od 1.1.2017, majú platitelia , ktorí dodávajú stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitnéh predpisu, povinnosť, toto dodanie uvádzať v kontrolnom výkaze v časti A2.
Popis zmien v evidencii KV od 1.1.2017 - stiahnuť dokument