Uzávierka, výkazníctvo 2014 v PU

Popis uzávierky, výkazníctva k 31.12.2014 pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v programe PU.
Stiahnuť dokument.