Uplatnenie novely zákona DPH § 69 v OASIS

Uplatnenie novely zákona DPH § 69 ods. 12 písm. f a g od 1.1.2018 v programe OASIS. Novelou zákona č. 222/2014 Z. z. o dani z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 písm. f a g od 1.1.2018 sa ruší limit 5000,00 EUR na prenos daňovej povinnosti.
Stiahnuť dokument.