Online školenie EcoSun Podvojné účtovníctvo - Evidencia majetku

Vážení zákazníci,

 

pozývame vás na online školenie programu EcoSun,

ktoré bude zamerané na oblasť účtovníctva - Evidencia majetku.

 

 

Dátum: streda, 14. septembra 2022

Čas:     9:00 h – 11:30 h

 

Program: 

1. Vytvorenie karty investičného majetku,

2. Pohyby na majetkovej karte:

- zaradenie IM

- vyradenie IM

- čiastočné vyradenie IM

- technické zhodnotenie IM

- opravné položky k IM

3. Daň z motorových vozidiel:

- evidencia áut

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

4. Tlačové zostavy k IM.

 

Cena školenia: 

Cena školenia je 36 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školiteľka:

Katarína Oboňová (účtovný a legislatívny analytik).

 

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku v sekcii Semináre a školenia. Taktiež telefonicky na čísle 043/583 11 00 u pani Tichoňovej, či e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, kde získate aj bližšie informácie. 
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

 

 

Tím SunSoft