Zmeny v odpisovaní za rok 2015

Zmeny v daňových odpisových skupinách a metódach odpisovania od roku 2015 v JUW a PUW.
Stiahnuť dokument.