Zmena zákona o DPH § 69 ods.12a

Dokument popisuje zmenu zákona o DPH č. 222/2004 § 69 ods. 12 zo dňa 29.11.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 v moduloch OASIS a SHOP.
Stiahnuť dokument.