Závierkové kurzové rozdiely v Ecosun.NET

Dokument popisuje postup pri závierkových kurzových rozdieloch v Ecosun.NET moduloch OASIS a SHOP.
prejsť na dokumentáciu.