PAM-OL2202 EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2022/2023 (ONLINE)

Popis seminára a prihláška

Kód PAM-OL2202
Popis EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2022/2023 (ONLINE)
Dátum 15.12.2022
Čas 9:00 - 13:00
Mesto ONLINE
Adresa Školenie bude prebiehať online formou. Konkrétne prihlasovacie údaje dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.
Obsah Program školenia: Spôsob stravovanie od 01.01.2023 (finančný príspevok, gastrokarty) • Legislatívne zmeny v sociálnej poisťovni od 01.01.2023 • Sezónna práca 1.1.2023 • Otcovská dovolenka • Zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022
Školitelia Alena Šulanová (legislatívny analytik), Libor Paluga (autor aplikácie)
Cena 40 € bez DPH (48 € s DPH) za osobu
Po zaregistrovaní na online školenie Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 25.01.2022 na účet SK63 0900 0000 0000 5417 4727. Daňové doklady vám zašleme poštou.
Podmienky Minimálny počet účastníkov seminára je 15 osôb.
Download
Registrácia Záväzná registrácia

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť aj telefonicky na čísle 043/583 11 00, alebo e-mailom na seminar@sunsoft.sk do 13.12.2022.