OAS-OL2301 EcoSun OASIS - tok dokladov od cenových ponúk po faktúry (ONLINE)

Popis seminára a prihláška

Kód OAS-OL2301
Popis EcoSun OASIS - tok dokladov od cenových ponúk po faktúry (ONLINE)
Dátum 11.5.2023
Čas 9:00 - 11:30
Mesto ONLINE
Adresa Školenie bude prebiehať online formou. Konkrétne prihlasovacie údaje dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.
Obsah Školenie bude zamerané na tok dokladov od cenových ponúk po faktúry v programe EcoSun OASIS. Program školenia: • Cenové ponuky • Objednávky/Predfaktúry (vytvorenie DL, FV z predfaktúry, korekcia dodaného množstva, prepočet vybavenosti objednávok, zostavy na kontrolu vysporiadania predfaktúr) • Preddavkové faktúry (faktúry o prijatých platieb) • Dodacie listy (Stav dodacích listov, Zobrazenie objednávok dokladu, Generovať zbernú faktúru, Prepravný doklad, Tlač príjemky s ON, Importy položiek do DL pomocou xls, Vyradiť zo skladu) • Faktúry (Vytvorenie FV z DL, Kontrola IČDPH na Finstat, Dobropis k dokladu)
Školitelia Katarína Oboňová (legislatívny analytik)
Cena 30 € bez DPH (36 € s DPH) za osobu
Po zaregistrovaní na online školenie Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 9.5.2023 na účet SK63 0900 0000 0000 5417 4727. Daňové doklady vám zašleme poštou.
Podmienky Minimálny počet účastníkov seminára je 15 osôb.
Download
Registrácia Záväzná registrácia

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť aj telefonicky na čísle 043/583 11 00, alebo e-mailom na seminar@sunsoft.sk do 9.5.2023.