História zmien v aplikácii SHOP

Verzia: 4.08.359 z 30.05.2024

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (2.0.0.0).
 • Kaso TaxIS: predaj a vrátenie vratných obalov nepodliehajú žiadnej skupine DPH.

Verzia: 4.08.358 z 31.01.2024

 • Podpora pre modul WinSHOP bola ukončená 31.12.2023.

Verzia: 4.08.357 z 30.10.2023

 • Var_1.dat.

Verzia: 4.08.356 z 12.05.2023

 • Podpora pre modul WinSHOP sa ukončí 31.12.2023.

Verzia: 4.08.355 z 06.10.2022

 • Prehľad predaja za obdobie F9 doplnená tlač Vratné obaly do CSV:

Verzia: 4.08.354 z 29.09.2022

 • SET89: Zapne informačné okno o výške úhrady v hotovosti (zaokrúhlené na 5 centov) ešte pred vytlačením bločku.

Verzia: 4.08.353 z 06.09.2022

 • Var_1.dat tevos : ak je zapnutý, tak pri neskladových položkách a zápornom množstve program nepýta dátum a číslo pôvodného dokladu (položku nepovažuje za vrátený tovar)....bez podmienky na dph.

Verzia: 4.08.352 z 25.08.2022

 • Var_1.dat tevos : ak je zapnutý, tak pri neskladových položkách a zápornom množstve program nepýta dátum a číslo pôvodného dokladu (položku nepovažuje za vrátený tovar).... iba nulová dph.

Verzia: 4.08.351 z 08.08.2022

 • Mesačná uzávierka doplnený riadok "Centové vyrovnanie".

Verzia: 4.08.350 z 25.07.2022

 • Oprava zaokrúhľovania na 5 centov pri storne.

Verzia: 4.08.349 z 19.07.2022

 • Doplnený set88 : ak sa na položku uplatní zľava Alt+N a program prepočíta cenu percentom, tak sa prepočítaná cena zaokrúhli nadol na 5 centov.
 • Tlač 1.Tlač predaja Prehľad denných tržieb : doplnené centové vyrovnanie.
 • Tlač F.Prehľad tržieb Prehľad tržieb z registračnej pokladnice od do : doplnené centové vyrovnanie.

Verzia: 4.08.348 z 08.07.2022

 • Denná uzávierka prenos do oasisu aj s úhradami úhrada pre centové vyrovnanie dostane formu úhrady "CV5", nie "HOT".
 • Za určitých okolností sa pri uzatvorení bločku nezobrazovalo okno platidiel a nedošlo k uloženiu dát o zaokrúhlení na 5 centov.

Verzia: 4.08.347 z 04.07.2022

 • Stav pokladničnej zásuvky berie do úvahy zaokrúhľovanie na 5 centov.

Verzia: 4.08.346 z 30.06.2022

 • Zaokrúhľovanie hotovostných úhrad faktúr na 5 centov.

Verzia: 4.08.345 z 29.06.2022

 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora zaokrúhľovania platenej hotovostnej čiastky bločku na 5 centov (vyžadovaná verzia ovládača je: 1.03.017).

Verzia: 4.08.344 z 29.06.2022

 • Zaokrúhľovanie celkovej sumy bločku na 5 centov pri storne.

Verzia: 4.08.343 z 28.06.2022

 • Doplnený účet pre centové vyrovnanie do parametrov pokladne (potrebná konverzia).
 • Denná uzávierka má vyčíslený zostatok bez centového vyrovnania.
 • Do prehľadu predaja je doplnený stĺpec s centovým vyrovnaním.

Verzia: 4.08.342 z 28.06.2022

 • Denná uzávierka dopísané centové vyrovnanie z denných bločkov.
 • Denná uzávierka do OASISu urobí rozpad úhrad aj s centovým vyrovnaním.

Verzia: 4.08.341 z 27.06.2022

 • Kaso TaxIS: pridaná podpora zaokrúhľovania celkovej sumy bločku na 5 centov (vyžadovaná verzia ovládača je: 1.12.050).

Verzia: 4.08.340 z 16.06.2022

 • Set6 rozšírená funkcia : pre 3 dovolí prepísať predajnú cenu pri zápornom množstve. Pri kladnom množstve na bločku nedovolí prepísať predajnú cenu.

Verzia: 4.08.339 z 27.05.2022

 • Napojenie na Oasis a skladové karty majú "Neuplatňovať zľavy". Nastavenie sa neprenáša na bločky, ak shoper má zapnutý var_1.dat (ind_zlava_ok = 1).

Verzia: 4.08.338 z 19.03.2022

 • Zákaznícke karty Špeciálne funkcie úprava podľa požiadavky generuj EAN.
 • Zápis do výrobných čísel v oasise vyrcis.dbf (z_r1, cisdok).

Verzia: 4.08.337 z 29.11.2021

 • Oprava komunikácie s Elcom EFox eKasa.

Verzia: 4.08.336 z 22.11.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.12.0).
 • Kaso TaxIS: pridaná podpora evidencie a tlače paragónov (spätné dohratie bločkov pri nefunkčnej eKase).

Verzia: 4.08.335 z 04.08.2021

 • Za určitých okolností sa v OASIS e chybne číslovali denné uzávierky.

Verzia: 4.08.334 z 12.07.2021

 • Kaso TaxIS: Nastavenie počtu desatinných miest množstva pri tlači bločku.

Verzia: 4.08.333 z 12.05.2021

 • Opravná verzia.

Verzia: 4.08.332 z 26.04.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.3).

Verzia: 4.08.331 z 16.02.2021

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.0).
 • Nová verzia ovládača pre Elcom EFox eKasa (4.2.0.417).

Verzia: 4.08.330 z 01.12.2020

 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora servisných udalostí.

Verzia: 4.08.329 z 20.11.2020

 • SET66 opačná logika: po zapnutí sa zobrazuje výstraha o predaji v nulovej DPH.

Verzia: 4.08.328 z 11.09.2020

 • Napzoas.prg: zmenený text pre firma POKLADNA na POKLADŇA. Prevod Ctrl+O.
 • Doplnená Tlač predaja podľa tovarových skupín, tlačí sa aj podľa skladov. Doplnené aj reporty trzbyt15, trzbyts5, trzby_t5, trzby_s5.

Verzia: 4.08.327 z 01.06.2020

 • Oprava veľkosti stĺpca názov v okne predaja (napr. VAR_1.DAT: nazov_20 = 50).

Verzia: 4.08.326 z 19.05.2020

 • Verzia na testovanie.

Verzia: 4.08.325 z 05.02.2020

 • Dotykový display: úprava ovládania pre SET6=XY.
 • V okne "úhrada k vydaniu" upravený výpočet pre úhradu v cudzej mene.

Verzia: 4.08.324 z 24.01.2020

 • Pokladničné doklady: doplnená tlač Ctrl+Y skrátený dodací list bez cien.
 • Po inicializácii FM je možné vytlačiť text na tlačiarni. (napr.: VAR_1.DAT: fiscal_start_text = 'Test FM', fiscal_start_riadkov = 5)

Verzia: 4.08.323 z 19.12.2019

 • Oprava ročnej uzávierky (chyba zálohy OFFLINE adresára).
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pre neplatcov dane.
 • Kaso TaxIS: Rozpis DPH pri prehľadovej uzávierke započítava len uzatvorené bločky.

Verzia: 4.08.322 z 21.11.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.7.2).
 • Kaso TaxIS: Logovanie všetkých hlásení do súboru taxis.log.
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora pripojenia cez COM port.

Verzia: 4.08.321 z 14.11.2019

 • Elcom EFox eKasa: oprava položiek so zľavami a prirážkami.
 • Kaso TaxIS: Pridané hlásenie o polohe pre mobilné eKasa (v parametroch Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.320 z 12.11.2019

 • Vylepšená komunikácia s novým Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).
 • eKasa: Pri vratných obaloch nie je potrebné zadať referenciu vrátenia.

Verzia: 4.08.319 z 11.11.2019

 • Oprava komunikácie s Elcom EFox Tcp.

Verzia: 4.08.318 z 08.11.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).

Verzia: 4.08.317 z 29.10.2019

 • Oprava stavov kariet pri OFFLINE režime.
 • Stavy kariet v neuzatvorených bločkoch sa aj po dennej uzávierke zobrazujú v denných pohyboch.
 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.6.0).

Verzia: 4.08.316 z 30.08.2019

 • Kaso TaxIS: Oprava číslovania denných uzávierok pri prevode do WinOASIS.

Verzia: 4.08.315 z 26.08.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Kaso TaxIS: ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), WinSHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka.
 • Kaso TaxIS: úprava vzhľadu dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.

Verzia: 4.08.313 z 02.08.2019

 • Zmena číslovania denných uzávierok pri Kaso TaxIS. Každá denná uzávierka má unikátne číslo.
 • Načítanie denných predajov z CHDÚ pri Kaso TaxIS. Je možné načítať kumulované predaje, úhrady faktúr, vklad a výbery hotovosti. Následne je možné načítať všetky doklady za daný dátum.
 • SHOP Prehľad predaja Ctrl+O: niekedy do oasisu nepošle jednu položku z dennej uzávierky. Prvý pokus o opravu tak, že program pošle položku s prefixom "ii_" v názve.

Verzia: 4.08.312 z 17.07.2019

 • SHOP v režime offline: ročná uzávierka offlineRRRR.

Verzia: 4.08.311 z 10.07.2019

 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9 Prehľad tržieb: opravená zostava. Bezhotovostné platby boli napočítané nesprávne, ak bol rovnaký kód platby aj čiastka.

Verzia: 4.08.310 z 10.07.2019

 • SHOP v režime offline opravená chyba: program nenuloval denné predaje. Nutná je konverzia databázy subor\pom_kar, kde bolo dph na 16 znakov. Nové DKP má 17 znakov, preto program nenašiel predaj z pokladne a neznuloval ho.

Verzia: 4.08.309 z 08.07.2019

 • Denná a Prehľadová uzávierka tlačí DKP a čas pre ľahšie rozlíšenie viacerých SHOProv.