História zmien v aplikácii PU

Verzia: 4.94.065 z 20.03.2024

 • DpPO strana 13 Osoba oprávnená na podanie .. : údaje o konateľovi sa ukladajú do pomocného súboru sunsoftw\data\firma000\puw\pu_priznanie.mem. Tieto údaje sa použijú pri novom výkaze DPPO.

Verzia: 4.94.065 z 02.02.2024

Verzia: 4.94.064 z 24.01.2024

 • KvDPH dobropis v C2 s koeficientom opravená odpočítaná dph.

Verzia: 4.94.063 z 11.01.2024

 • DzMV zmenený nápočet vozidiel: program zoberie všetky vozidlá do daňového priznania a nevyberá podľa ŠPZ.

Verzia: 4.94.062 z 05.01.2024

 • Homebanking: Pre set523=2 import výpisu nedáva VF/DF, ak na výpise je konštantný symbol 38,0038,1144,3558,3118.

Verzia: 4.94.061 z 04.01.2024

 • DzMV tlač do PDF do tlačiva nebola prenesená sadzba dane na riadok 12.

Verzia: 4.94.060 z 31.07.2023

 • KVDPHv23 : XML pre Kontrolný výkaz platný od 01.07.2023.

Verzia: 4.94.059 z 29.06.2023

 • UZNUJv21 : opravená definícia vysleO21.VYS.PO.003.000.202112, vysleO21.VYS.NO.003.000.202112.

Verzia: 4.94.058 z 08.06.2023

 • UZNUJv21 : XML pre Finančnú správu.

Verzia: 4.94.057 z 30.05.2023

 • UZNUJv21 : tlač do PDF.
 • UZNUJv21 : doplnená definícia suvahO21.SUV.PO.001.000.202112 a vysleO21.VYS.PO.001.000.202112.

Verzia: 4.94.056 z 19.05.2023

 • UZNUJv21 : tlač do PDF.

Verzia: 4.94.055 z 18.05.2023

 • UZNUJv21 : doplnená definícia suvahO21.SUV.NO.001.000.202112 a vysleO21.VYS.NO.001.000.202112.

Verzia: 4.94.054 z 20.03.2023

 • EM zaradenie pred 01.01.2009 : prevod do dávky od roku 2020 program zaokrúhľuje podľa nastavenia v Parametroch majetku na stotiny/desatiny/celé
 • EM doplnený set531 daňové odpisy v najbližšom roku po ZMRO sa počítajú celou čiastkou, nie aklikvotne.

Verzia: 4.94.053 z 06.03.2023

 • EM zaradenie pred 01.01.2009 : odpisy od roku 2020 program zaokrúhľuje podľa nastavenia v Parametroch majetku na stotiny/desatiny/celé.

Verzia: 4.94.052 z 27.02.2023

 • DpDPH : riadok 29 pre XML otáča znamienko.

Verzia: 4.94.051 z 23.02.2023

 • KvDPH : xml pre C2 oprava základu dane §53b

Verzia: 4.94.050 z 13.02.2023

 • DPPO_2022 : oprava r500=r400 r410 iba pri fajke "Chcem ručne". Tabuľka E r3 a r6 zaokrúhlenie na 2 desatiny. Počet príloh 4.

Verzia: 4.94.049 z 06.02.2023

 • Číslo verzie.

Verzia: 4.94.048 z 23.01.2023

 • DPPO_2022 : prvý pokus.

Verzia: 4.94.047 z 22.08.2022

 • Kontrola IČDPH prepracovaná podľa novej štruktúry.

Verzia: 4.94.046 z 01.08.2022

 • DpDPH : nulová dph pre typ 08E pre respirátory odstránená z riadku 13 (prog\dph_hp_2021.prg)

Verzia: 4.94.045 z 09.06.2022

 • DpDPH : nastala chyba, ak PUW počítalo DpDPH v roku 2019 a OASIS už mal rok 2021.

Verzia: 4.94.044 z 11.03.2022

 • DPPO : export do PDF doplnené DPPO 21 print edit save.fdf.

Verzia: 4.94.043 z 25.02.2022

 • DPPO : riadok 550 a 560 pre čiastku 49.790€.

Verzia: 4.94.042 z 18.02.2022

 • DPPO : do XML doplnený mikrodaňovník podľa štruktúry Finančnej správy.

Verzia: 4.94.041 z 28.01.2022

 • Kontrola IBANu na Finančnej správe: tlačítko Overiť v obchodných partneroch Bankové účty. Kotrola vyžaduje, aby systém Windows mal doinštalovaný Framework 4.6.

Verzia: 4.94.040 z 24.01.2022

 • Koeficientové plnenie: program opravený pre výpočet koncoročného koeficientu podľa riadkov nového DpDPH.

Verzia: 4.94.039 z 05.01.2022

 • SET530 párovanie FV podľa čísla objednávky: opravené pre starý rok.

Verzia: 4.94.038 z 09.12.2021

 • SunSoftTeamViewer nová verzia pre vzdialené pripojenie.

Verzia: 4.94.037 z 19.11.2021

 • eDane: v programe je aktualizované volanie novej verzie eDane2.

Verzia: 4.94.037 z 19.11.2021

 • eDane: v programe je aktualizované volanie novej verzie eDane2.

Verzia: 4.94.036 z 15.11.2021

 • Kontrola IČDPH na Finančnej správe: štruktúra FS bola zmenená, program odteraz pracuje s novou štruktúrou.

Verzia: 4.94.035 z 21.10.2021

 • OSS pre EÚ: XML na Finančnú správu.

Verzia: 4.94.034 z 30.07.2021

 • OSS.

Verzia: 4.94.033 z 28.06.2021

 • Posielanie na eDane sa zmenilo neposielame cez IE, ale cez predvolený prehliadač.

Verzia: 4.94.032 z 11.05.2021

 • Homebanking ČSOB: dopracovaný import z GPC.

Verzia: 4.94.031 z 03.05.2021

 • DpDPH riadok 26/27, riadok 29 : zložené zápisy pre vrátenie dph z nezaplatených faktúr
 • (vystavené faktúry na strane DL mínusom, Údaje dph VTUZ, dobropis, číslo pôvodného dokladu, vrátenie §25a, C.1;
 • došlé faktúry na strane MD mínusom; Údaje dph PTUZ, dobropis, číslo pôvodného dokladu, vrátenie §53b, C.2).

Verzia: 4.94.030 z 03.05.2021

 • DpDPH riadok 26/27, riadok 29: tlačová zostava.

Verzia: 4.94.029 z 29.04.2021

 • DpDPH riadok 26/27 (Vrátenie dph Rozdiel v základe a v dani podľa §25a), riadok 29 (Vrátenie dph Oprava odpočítanej dane podľa §53b): doplnené sú do zložených účtovných zápisov.

Verzia: 4.94.028 z 26.04.2021

 • Respirátory predaj cez SHOPer a typ dokladu 13 v OASISe: SHOPer nemá rozlíšenie pre nulovú sadzbu, preto sa zaradenie do riadku 13 pozerá na názov položky. Ak v názve položky nájde text "respirator" alebo "respirátor" a ešte má aj nulové percento dph, tak takú položku zoberie do DpDPH na riadok 13. Ak sa zmení percento na položke, tak ju nezoberie.
 • Majetok : opravený výpočet odpisového plánu, ak je ZMRO+VYRC.

Verzia: 4.94.027 z 12.04.2021

 • Daňové priznanie DPH nákup respirátorov na typ 08E v nulovej sadzbe dph program : Nadobudnutie tovarov z iného čl.štátu zaradí položky s nulovou sadzbou do riadku 13.

Verzia: 4.94.026 z 30.03.2021

 • DPPO posielané na eDane : smerovanie do výkazu pre rok 2020.

Verzia: 4.94.025 z 19.03.2021

 • DPH koeficientom iba z časti nárokovej dph: oprava zostavy dph, oprava Kontrolneho výkazu.

Verzia: 4.94.024 z 16.03.2021

 • Daňové priznanie Právnické osoby preddavky v riadku 1110: percento 15/21 sa určuje hranicou 100000. Pred opravou bola nesprávna hranica 49790.

Verzia: 4.94.023 z 04.03.2021

 • Daňové priznanie Právnické osoby opravené zaokrúhľovanie str3/r600, str11/IV.29, str11/V.9 Pôvodné zaokrúhlenie nahor/nadol bolo zmenené na matematické zaokrúhľovanie.

Verzia: 4.94.022 z 02.03.2021

 • Daňové priznanie Právnické osoby platné od 1.1.2021.

Verzia: 4.94.021 z 22.02.2021

 • Daň z motorových vozidiel výkaz platný od 1.12.2020. Pred výpočtom daňového priznania je potrebné pustiť voľbu "Sadzba dane základná", aby sa doplnili sadzby pre ťahače/návesy. Potom na vozidlách zafajknúť ťahač/náves. Vozidlá označené X sa dajú hromadne zmeniť na ťahač/náves klávesami Ctrl+T.

Verzia: 4.94.020 z 15.02.2021

 • Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH platné od 1.1.2021.

Verzia: 4.94.019 z 15.02.2021

 • DpDPH nápočet nadmerného odpočtu z predošlých období.
 • DpDPH zložené/jednoduché zápisy zrušenie registrácie : riadok 01,02,03,04.
 • DMV doplnené hromadné označenie ťahač/náves vo Vozidlách.

Verzia: 4.94.018 z 08.02.2021

 • DpDPH oprava riadok 17: nesprávne započítalo aj riadok 18.