História zmien v aplikácii PAM

Verzia: 4.48.859 z 26.03.2019

 • Program nenastavuje NČZD.

Verzia: 4.48.857 z 29.01.2019

 • Doplnené potvrdenie pre RZD za rok 2018

Verzia: 4.48.856 z 14.07.2018

 • Doplnenie max. VZ pre ZP dividendy

Verzia: 4.48.855 z 06.07.2018

 • Doplnené nastavenie na odvodov pre dohodárov dôchodcov s výnimkou.

Verzia: 4.48.854 z 02.07.2018

 • Výpočet mzdy a odvodov pre dôchodcov na dohodu s výnimkou. Je potrebné označiť výnimku v základných mzdových údajoch a zmeniť typ RLFO.

Verzia: 4.48.853 z 27.07.2018

 • Oprava elektronického výkazu do Sociálnej poisťovne. Chyba v hlavičke súboru XSD schéma.

Verzia: 4.48.852 z 18.07.2018

 • Doplnenie do rekapitulácie "Príspevok na ŽP zamestnávateľ"
 • VPP do SP platný od 1.7.2018

Verzia: 4.48.851 z 01.06.2018

 • Úprava výkazov do ZP platných od 1.6.2018

Verzia: 4.48.850 z 26.03.2018

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Verzia: 4.48.849 z 15.03.2018

 • Úprava exportovaného súboru pre EIB
 • Úprava zostavy RZD (skrátenie).

Verzia: 4.48.848 z 14.02.2018

 • Doplnené potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017

Verzia: 4.48.847 z 05.02.2018

 • Oprava výpočtu dane nad príjem 2939.01 EUR

Verzia: 4.48.846 z 29.01.2018

 • Oprava NČZD na zamestnancoch
 • RZD za rok 2017

Verzia: 4.48.845 z 15.01.2018

 • Mzdové veličiny na rok 2018
 • Vyhlásenie na NČZD pre rok 2018
 • Žiadosť na RZD za rok 2017.

Verzia: 4.48.842 z 04.10.2017

 • Doplnená mzdová položka "Odmena z funkčného platu"
 • M1_029 Percento odmeny z funkčného platu
 • M1_529 Vypočítaná hodnota odmeny z funkčného platu
 • 1529 Odchýlka odmeny z funkčného platu

Verzia: 4.48.841 z 17.07.2017

 • Úprava užívateľského exportu.

Verzia: 4.48.840 z 28.04.2017

 • Oprava prepočtu rozdeľovania mzdy po zakázkach pri prácach v Nemecku.

Verzia: 4.48.839 z 26.04.2017

 • Oprava XML súboru pre DDS NN Tatry Sympatia.

Verzia: 4.48.836 z 17.03.2017

 • Oprava štatistickej zostavy "Počty zamestnancov" (údaj spolu).

Verzia: 4.48.835 z 10.03.2017

 • Oprava XML pre Ročné hlásenie o dani (DDS).

Verzia: 4.48.834 z 02.03.2017

 • Oprava XML súboru pre DDS NN Tatry Sympatia.

Verzia: 4.48.833 z 02.03.2017

 • Oprava maximálneho odpočtu v RZD SDS.

Verzia: 4.48.831 z 14.02.2017

 • Doplnený formulár rozpisu pre DDS "NN Tatry – Sympatia"

Verzia: 4.48.830 z 14.02.2017

 • Doplnenie kontroly evidenčných listov pred importom do Ecosun.PAM

Verzia: 4.48.829 z 06.02.2017

 • Oprava maximálnej výšky odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnanej osoby

Verzia: 4.48.828 z 03.02.2017

 • Oprava Evidenčného listu vo formáte XML pre Sociálnu poisťovňu.

Verzia: 4.48.827 z 30.01.2017

 • Oprava tlače mzdového listu (mesiac 10 "******")

Verzia: 4.48.826 z 20.01.2017

 • Úprava programu na spracovanie miezd v roku 2017

Verzia: 4.48.825 z 19.12.2016

 • Oprava výkazu pre zdravotné poisťovne 590 (dividendy), doplnený IBAN.

Verzia: 4.48.824 z 30.11.2016

 • Oprava účtovnej dávky pri rozúčtovaní RZZP po analytických účtoch.

Verzia: 4.48.823 z 2.11.2016

 • Oprava XML pre DDS Tatrabanky.

Verzia: 4.48.822 z 2.11.2016

 • Úprava programu pre prípravu na import do programu Ecosun.PAM

Verzia: 4.48.821 z 27.10.2016

 • Oprava XML súboru pre DDS Stabilita

Verzia: 4.48.820 z 07.09.2016

 • Úprava programu pre fy. ELKOP
 • Oprava Hromadného oznámenia pre ZP (prihlásenie zamestnancov, IBAN)

Verzia: 4.48.819 z 05.09.2016

 • Oprava doplatku do minimálnej mzdy spôsobejen verziou 4.48.818

Verzia: 4.48.818 z 05.09.2016

 • Oprava tlačovej zostavy pre DDS.

Verzia: 4.48.817 z 20.07.2016

 • Oprava rozpočítania príjmu vyplateného v rodičovskej dovolenke.

Verzia: 4.48.816 z 30.06.2016

 • Oprava pohyblivej zložky "M1_501"

Verzia: 4.48.815 z 12.05.2016

 • Oprava HOMEBANKING pre UniCredit Bank.

Verzia: 4.48.814 z 12.04.2016

 • Oprava chyby pri výpočte.

Verzia: 4.48.813 z 05.04.2016

 • Oprava zostavy ceny práce za aktuálny rok.

Verzia: 4.48.812 z 08.03.2016

 • Doplnené tlačivo príkazu na úhradu pre ČSOB
 • Úprava vytvorenia príkazu na úhradu pre import do programu INBIZ
 • Oprava pre import do nového programu PAM Ecosun.PAM.

Verzia: 4.48.811 z 03.03.2016

 • Spracovanie odmeny členov volebnej komisie Nastavenie člena
 • volebnej komisie v Personálne údaje Evidenčný stav 0
 • Pracovný pomer 001
 • Základné mzdové údaje FORMA MZDY : MES Druh zamestnania: 031 Druh zames. pre SP: ZEC Mesačná mzda: 0,00 Číslo plánov. kalendára: 9999 Nezdaniteľná časť ZD: 0,00 Číslo zdravotnej poisťovne: nevypĺňate Číslo sociálnej poisťovne: nevypĺňate
 • Odchýlky 127 skutočný počet hodín /skutočný počet dní
 • 250 Odmena volebná komisia v EUR Člen volebnej komisie/"zamestnanec" sa neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ani do Zdravotnej poisťovne. Odmena nie je zdaniteľným príjmom. Členovi volebnej komisie sa musí vykázať mzdový list.

Verzia: 4.48.810 z 18.02.2016

 • Doplnenie položky "Príspevok na ŽP".
 • Oprava prípravy exportu do Ecosun.NET.
 • Oprava potvrdenia o príjme pre RZD za rok 2016 (NČZD).

Verzia: 4.48.809 z 10.02.2016

 • Oprava úhrady SEPA pri prevode nad 100 záznamov. Do 100 záznamov sa chyba pri importe neobjevuje.

Verzia: 4.48.808 z 09.02.2016

 • Oprava úhrady vo formáte SEPA pre TATRA banku.

Verzia: 4.48.806 z 04.02.2016

 • Oprava úhrady vo formáte SEPA pre VÚB banku.

Verzia: 4.48.805 z 02.02.2016

 • Oprava úhrady vo formáte SEPA pre ING banku.

Verzia: 4.48.804 z 02.02.2016

 • Oprava opakovaného načítania mzdových listov (M2_198).

Verzia: 4.48.803 z 01.02.2016

 • Oprava vytvorenia prehľadu pri FO (titul za priezviskom).