História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.162 z 02.05.2024

 • Export vystavenej faktúry do XML Oberon.

Verzia: 4.14.161 z 08.02.2024

 • Export vystavenej faktúry do XML Baris : utf 8

Verzia: 4.14.160 z 15.01.2024

 • Príprava na DotNet doplnená kontrola karty_dop1.dbf

Verzia: 4.14.159 z 11.01.2024

 • Príprava na DotNet doplnená kontrola duplicít cmat a z_cmat.

Verzia: 4.14.158 z 01.12.2023

 • ValEan_plu.dat : ak existuje tento súbor, tak na skladových kartách program nevytvorí index "VAL(ean) tag ean_plu".

Verzia: 4.14.157 z 23.10.2023

 • Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV : doplnený import OSS pre HUF a PLN.

Verzia: 4.14.156 z 31.07.2023

 • Zrušená kontrola "Preverujem identitu dát".

Verzia: 4.14.155 z 10.05.2023

 • Export do szamlak.xml IcDPH odseknutý posledný znak.

Verzia: 4.14.154 z 30.03.2023

 • Export do baris.xml kódovanie UTF8.

Verzia: 4.14.153 z 24.03.2023

 • Mesačná uzávierka Tlač uzávierkových zostáv Výdaj/príjem po dokladoch : do XML súboru doplnené ID, IČO, IČDPH, firma.

Verzia: 4.14.152 z 22.03.2023

 • Systém 7.Import 6.Iné importy B.Import faktúr z XLS/CSV : doplnená voľba pre Shoptet.

Verzia: 4.14.151 z 15.03.2023

 • Mesačná uzávierka Tlač uzávierkových zostáv Výdaj/príjem po dokladoch : po tlačovej zostave program vytvorí XML súbor.

Verzia: 4.14.150 z 22.02.2023

 • Generovanie účtovnej dávky FV : opravená chyba "variable krat_je is not found".

Verzia: 4.14.149 z 20.02.2023

 • FV/FD Export do XML szamlak slovenské texty : doplnené Ičo, dič, ičdph, číslo fa, ceny s dph, celkom bez dph.

Verzia: 4.14.148 z 16.02.2023

 • FD krátenie 80/20 účtovná dávka.

Verzia: 4.14.147 z 03.02.2023

 • FV položková zostava pre Intrastat oprava : podmienka pre IČDPH.

Verzia: 4.14.146 z 10.01.2023

 • Systém Import Iné importy Import faktúr z iných systémov : doplnené generovanie úhrad pre typ dokladov "13??" Centové vyrovnanie.

Verzia: 4.14.145 z 04.01.2023

 • Oprava : Faktúry export do Xml szamlak program vyberie položky ku dokladom a ignoruje označenie na zrušenie.

Verzia: 4.14.144 z 15.12.2022

 • Oprava : Faktúry vystavené F9 Súpis dokladov 3.Po odberateľoch alebo spôsobu dopravy opravené údaje ku odberateľom (ulica, mesto, IČO, ....)

Verzia: 4.14.143 z 02.12.2022

 • Oprava : Analýza odbytu po dokladoch variable CMAT vo funkcii pre priemernú skladovú cenu.

Verzia: 4.14.142 z 18.11.2022

 • Inventúra Ctrl+I rozdeliť doklad na prebytky a manko opravená chyba.

Verzia: 4.14.141 z 26.10.2022

 • Úprava pre AZ neuhradené faktúry do prehľadu neberie typ 13?? centové vyrovnanie.

Verzia: 4.14.140 z 21.10.2022

 • Tlač faktúry F v reporte opravený rozpis "Z toho PDP"+"Ostatné 0%" : sumaPDP sa zaokrúhľuje, aby sa súčet zhodoval s "DPH 0%".
 • Faktúry Export do XML szamlak : doplnený prepínač pre tlač slovenských tagov.

Verzia: 4.14.139 z 04.10.2022

 • Generovanie faktúr/DL z objednávok položková duplicita.

Verzia: 4.14.138 z 03.10.2022

 • Generovanie faktúr/DL z objednávok nová kontrola duplicity vnútorného kódu.

Verzia: 4.14.137 z 13.09.2022

 • Systém Nastavenie Príprava na DotNET: pre var_1.dates sa vynechávajú výpočty CELMAR za všetky obdobia.
 • Systém Nastavenie Príprava na DotNET: doplnené tlačítko "XLS" vytvorí ...firma001\oasisw\ExportEcosunNet\OkStav.xls so štruktúrou (sklad,cmat,z_cmat,okstav,dispstav,priemcena,nazov,typ).

Verzia: 4.14.136 z 22.08.2022

 • Kontrola IČDPH prepracovaná podľa novej štruktúry.

Verzia: 4.14.135 z 10.08.2022

 • Iné importy Import faktúr z XLS/CSV: dopracovaný import pre typ "29" OneStopShop. Program ku výpočtu potrebuje percento DPH na type dokladu.

Verzia: 4.14.134 z 28.07.2022

 • Set174=čč : pri generovaní faktúr z objednávok pri veľkých počtoch dokladov môže dôjsť k duplicite vnútorného kódu zaz_hpr. Duplitita spôsobí, že ku novej faktúre sa pripoja aj položky starej faktúry. Set174 nastavuje počet opakovaní, ktoré zisťujú existenciu vygenerovaného zaz_hpr.

Verzia: 4.14.133 z 26.07.2022

 • Číselníky Typy dokladov Doplnené zafajkávatko "Doklad zaokrúhliť na 0.05€" pre príjem externý.

Verzia: 4.14.132 z 22.07.2022

 • Prehľady Nepohyblivé zásoby za vybraté sklady.

Verzia: 4.14.131 z 04.07.2022

 • Číselníky Typy dokladov Doplnené zafajkávatko "Doklad zaokrúhliť na 0.05€" pre výdaj externý.

Verzia: 4.14.130 z 30.06.2022

 • Kaso TaxIS: pridaná podpora zaokrúhľovania celkovej sumy bločku a úhrad faktúr na 5 centov (vyžadovaná verzia ovládača je: 1.12.050).
 • Elcom EFox eKasa: pridaná podpora zaokrúhľovania platenej hotovostnej čiastky bločku a úhrad faktúr na 5 centov (vyžadovaná verzia ovládača je: 1.03.017).
 • Vystavené doklady HOTovostné typ 10 doplnený stĺpec ve.suma_5c(N9,3) nutná konverzia.
 • Obaly EANy obalov a váhy doplnená tlač do CSV s desatinnou bodkou a s oddeľovačom ; .

Verzia: 4.14.129 z 26.05.2022

 • Vystavené doklady pod položkami a pod textom "ODBERATEĽ:" je uvedený počet položiek.

Verzia: 4.14.128 z 26.05.2022

 • Komis Špeciálne funkcie presun komisnej karty medzi tovarové : doplnený sklad, kde sú karty označené X. V ostatných skladoch sa zmenia iba karty, ktoré boli označené X v doplnenom sklade. Označenie X v ostatných skladoch je ignorované.

Verzia: 4.14.127 z 25.05.2022

 • Komis Špeciálne funkcie presun komisnej karty medzi tovarové : doplnený výber iba pre karty označené X.

Verzia: 4.14.126 z 17.05.2022

 • One Stop Shop neuhradené faktúry z minulého roka dorobené generovanie závierkových kurzových rozdielov

Verzia: 4.14.125 z 16.05.2022

 • FV dobropis Export do EDI HDR a LIN doplnené údaje pôvodného dokladu.

Verzia: 4.14.124 z 12.05.2022

 • Doplnená voľba Obaly F9 3.tlač sumárnych pohybov za obdobie 2.Všetkých kariet 3/4.EANy a váhy: výdaj obalov externý aj interný, množstvo a hmotnosť. Tlačová zostava a XLS.

Verzia: 4.14.123 z 10.05.2022

 • Set154 v hodnote 4: pri nahrávaní položky program najprv pýta EAN. Ak existuje karta s takým EANom v inom sklade, tak ju program dotiahne a založí aj v nastavenom sklade.

Verzia: 4.14.122 z 05.05.2022

 • Faktúry F9 Súpis dokladov doplnené zafajkávatko "Vyčísliť obaly" : do reportov supis1p, supis1p1, supis1 sú doplnené 4 údaje pre obaly oddeliteľné/neoddeliteľné, v kusoch/EURách. Údaje sa môžu doplniť aj do ďalších reportov súpisu.

Verzia: 4.14.121 z 22.04.2022

 • Odsúhlasenie tovaru typ 88. Inventúra typ 99 ctrl+Y, generovanie rozdieloveho dokladu.

Verzia: 4.14.120 z 20.04.2022

 • Doplnená voľba Odsúhlasenie tovaru.

Verzia: 4.14.119 z 25.03.2022

 • Tlač faktúr F na tlač doplnený rozpis nulovej dph na Prenos daňovej povinnosti a ostatné nulové dph.

Verzia: 4.14.118 z 09.03.2022

 • eKasa Linkové PLU (neoddeliteľné obaly).

Verzia: 4.14.117 z 24.02.2022

 • Objednávky došlé generovanie faktúr generovanie vnútorného kódu zvýšený počet pre vyhľadávanie existujúcich.

Verzia: 4.14.116 z 19.02.2022

 • Do parametrov skladu sú doplnené hranice pre predajné ceny od do. Tieto hranice, ak sú obe nenulové,
 • sa kontrolujú pri zmenách predajných cien. Predajné ceny môžu byť iba od do. Hranice kontroluje
 • aj import kariet z XLS ak importovaná karta má cenu mimo hranice, tak kartu nezavedie alebo neaktualizuje cenu.

Verzia: 4.14.115 z 15.02.2022

 • Oprava pre Intrastat Príjem F9.položková zostava : variable regcis.
 • Oprava pre tlač objednávky vystavenej OBJ1: hmotnosť za doklad bola dvojnásobná.

Verzia: 4.14.114 z 07.02.2022

 • Podis: import položiek a obalov.

Verzia: 4.14.113 z 04.02.2022

 • Podis: upravený import oprava, ak sa nezmenili položky.