História zmien v aplikácii NetBizRAS

Verzia: 1.1.73 z 10.4.2024

 • Upravené: Optimalizované načítavanie produktov cez /test/ endpointy presunuté z testovacieho režimu do /v2/ endpointov.

Verzia: 1.1.72 z 1.2.2024

 • Opravené: Cena pre organizáciu, ktorá mala na formulári organizácie nastavenú hladinu inú ako webový obchod a na cenníku túto kartu nemala.

Verzia: 1.1.71 z 10.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Upravené: Formátovanie error odpovedí podľa RFC 7807.
 • Opravené: V dátových knižniciach bola nesprávna definícia pre vyššie verzie EcoSun ako 2.32.704.

Verzia: 1.1.70 z 5.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Nový cs.xml parameter KonverziaKodovania na spracovanie UTF textov. Ak bude mať hodnotu 1, tak UTF text sa konvertuje na CP1250 (polia číslo, názov položky a poznámka).

Verzia: 1.1.69 z 12.9.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Do objektu "ProductStock" pridaná platnosť karty (ProductValidity).
 • Upravené: Prerobená inicializácia dátových prostredí, aby nedochádzalo k chybe Cross thread operation detected.

Verzia: 1.1.68 z 16.8.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: Pri zápise zákazníka sa neprepíšu údaje organizácie (názov, IČO, IČDPH, DIČ) v prípade, že nejde o novú organizáciu.

Verzia: 1.1.67 z 31.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: Nové knižnice Ecosun.

Verzia: 1.1.66 z 19.4.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.613
 • Upravené: Pri zápise objednávky sa neprepíšu údaje organizácie (názov, IČO, IČDPH, DIČ) v prípade, že nejde o novú organizáciu.

Verzia: 1.1.65 z 2.4.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.613
 • Doplnené: Optimalizované načítanie produktov. Dostupné v testovacom režime endpointy api/{DataId}/test/products, api/{DataId}/test/products/{ProductId} a api/{DataId}/test/productsbyids.

Verzia: 1.1.64 z 31.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order do Order a OrderItem doplnené pole "Comment" poznámka objednávky/ položky.

Verzia: 1.1.63 z 14.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Doplnené: Pri zápise objednávky sa automaticky vyplní IČDPH na doklad z organizácie.

Verzia: 1.1.62 z 18.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Doplnené: Zobrazenie "errorov" pri odosielaní objednávky alebo zákazníka, ak bol nulový objekt.
 • Opravené: Pri zápise objednávky sa vždy prepisovali údaje zákazníka (aj keď neboli vyplnené).
 • Opravené: Pri zápise objednávky sa (v prípade inej dodacej adresy ako fakturačnej) prepísali údaje fakturačnej adresy na tie z dodacej.

Verzia: 1.1.61 z 3.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Zmenené knižnice 2.32.519 pri prechode do nového roku spôsobovali staré knižnice problémy.

Verzia: 1.1.60 z 14.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order do OrderItem pridané polia: DepositName, DepositPrice ak je DepositName vyplnené, tak program založí novú položku neoddeliteľného obalu s cenou bez DPH DepositPrice.
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/products do Produktu pridané pole DepositName (Názov obalu) vyplní sa ak má produkt neoddeliteľný obal.
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/products do ProductDefaultPrice pridané pole DepositPrice (cena bez DPH obalu) vyplní sa ak má produkt neoddeliteľný obal.

Verzia: 1.1.59 z 12.8.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order PaymentMethod.

Verzia: 1.1.58 z 20.7.2022

 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/categories doplnená cesta k obrázku.

Verzia: 1.1.57 z 20.7.2022

 • Doplnené: Product doplnený príznak "CustomerDicount" v "CustomerPrices" popisuje či bola uplatnená zákaznícka/TO zľava pre zákazníka.
 • Doplnené: Product doplnený príznak "ApplyNoDiscounts" (Neuplatňovať zľavy) popisuje či sa majú/nemajú uplatňovať zľavy (zákaznícke/TO) na produkt.
 • Upravené: Product odstránené pole "DefaultPrice".
 • Upravené: Categories odstránené pole "Translations", doplnené pole "Name" (názov multikategórie).
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/orders do "OrderNumber" sa zapisuje webové číslo objednávky (VS OBJ), nie číslo objednávky z EcoSun.
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/products/{ProductId} ak bol vypnutý parameter "Pridať ceny vypočítané z odberateľských zliav", a súčasne mal zákazník inú cenovú hladinu (ako Default), tak produktu priradilo nesprávnu cenu.

Verzia: 1.1.56 z 15.7.2022

 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/products cena na produkte braná primárne z "hlavného skladu" (nastaveného vo webovom obchode pre import objednávok).

Verzia: 1.1.55 z 8.7.2022

 • Opravené: Od verzie "1.1.53" sa neprenášala mena na zákaznícke ceny na produktoch.

Verzia: 1.1.54 z 6.7.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Opravené: Po príchode novej objednávky z e shopu bude jej stav "Vytvorená".

Verzia: 1.1.53 z 4.7.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Opravené: Pri odberateľských cenách a zľavách sa nebrala do úvahy cenová hladina nastavená na zákazníkovi.

Verzia: 1.1.52 z 23.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Opravené: Doplnené knižnice k novému prostrediu DX 21.2.8.

Verzia: 1.1.51 z 23.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/order doplnený "StockCode" (sklad) na položky objednávky.

Verzia: 1.1.50 z 13.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 21.2.8.

Verzia: 1.0.46 z 9.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Opravené: Chyba pri založení novej objednávky.

Verzia: 1.0.45 z 3.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Opravené: Chyba pri načítaní zákazníkov.
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/products/{ProductId}/htmldescription vratí htmlpopis ako raw string (media type text/plain).

Verzia: 1.0.44 z 2.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Príznak True / False "Eshop" ( WebObchod) na zákazníkoch, ktorí majú webobchod a zároveň sa ich obchod nachádza v cs súbore "KodWebObchod".
 • Upravené: Endpoint api / {DataId} / customers zobrazí všetkých zákazníkov z databázy (nie iba tých, ktorý majú webobchod).
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/products/{ProductId}/htmldescription vratí htmlpopis ako raw string (media type text/plain).
 • Upravené: Zo zákazníka odstránené "ShippingAddresses".

Verzia: 1.0.43 z 30.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/products doplnená property HasHtmlDescription.
 • Opravené: Chyba pri načítaní produktov.

Verzia: 1.0.42 z 28.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Zapisovanie logov a chýb.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/productids vráti zoznam všetkých ProductIds.
 • Doplnené: PUT api/{DataId}/productsbyids vráti zoznam všetkých katalogových kariet podľa zadaných ProductIds.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products/{ProductId}/htmldescription vráti html popis katalógovej karty podľa jej ProductId.
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/products odstránený html popis, odstránené: PixelWidth, PixelHeight a Size z informácií o obrázku, doplnená celá cesta k obrázku.

Verzia: 1.0.41 z 25.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Opravené: Chyba pri načítaní tovarovo odberateľských zliav ak bola nezadaná tovarová skupina.

Verzia: 1.0.40 z 5.5.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Bližšie určenie chyby pri načítaní obrázkov.
 • Doplnené: Do triedy Product properties Category 1 5 (Kategória 1 5).
 • Zmenené: Z triedy Product odstránená property Translations.

Verzia: 1.0.39 z 19.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.294
 • Doplnené: Do triedy Product properties Name2Lng1, Name2Lng2, Name2Lng3, Name2Lng4.

Verzia: 1.0.38 z 16.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Zmenené: Už nie je potrebná inicializácia dátového prostredia v API. Vykoná sa automaticky na základe konfiguračného súboru csx.xml, kde x je číslo dátového prostredia.

Verzia: 1.0.37 z 7.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: Endpoint api/info vráti verziu API.
 • Doplnené: Do triedy Product properties Name, Name2, Name3, NameLng1, NameLng2, NameLng3, NameLng4.

Verzia: 1.0.36 z 3.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: Ceny v cudzích menách v CustomerPrices.

Verzia: 1.0.35 z 1.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: Chyba pri pripojení na MySQL cez iný port ako 3306.

Verzia: 1.0.34 z 29.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správne ceny pri vypočítaní tovarovo odberateľských zliav.

Verzia: 1.0.33 z 25.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správne ceny pri načítaní všetkých kariet.

Verzia: 1.0.32 z 20.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: API nevracalo niekedy správnu ceny z individuálneho cenníka.

Verzia: 1.0.31 z 16.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Opravené: Ak mala karta najlepšiu cenu z individuálneho cenníka, nevracali sa správne ceny v cudzích menách.

Verzia: 1.0.30 z 13.11.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: V triede Product property Prices obsahuje základnú cenu a ceny v cudzích menách.
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/products/{ProductId}/document/{DocumentId} vráti konkrétny dokument produktu ako pole bytov.
 • Doplnené: V triede Product property Documents obsahuje "neobrázkové" dokumenty uvedené v OASIS e na katalógovej karte v sekcii Obrázky.
 • Opravené: Ak bol zákaznícky cenník označený ako platný od do, metóda products nevracala hodnoty CustomerPrices.

Verzia: 1.0.29 z 5.10.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.260
 • Doplnené: V triede Product pole HtmlDescription.
 • Opravené: Centové rozdiely v cenách Base a OriginalBase.

Verzia: 1.0.28 z 28.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.253
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/orders vracal prázdne stavy.

Verzia: 1.0.27 z 27.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.253
 • Doplnené: API berie do úvahy nastavenie typu ceny na individuálnom cenníku.
 • Doplnené: V triede Product polia NetBiz04 NetBiz10.
 • Premenované: V triede Product polia Tags na NetBiz02, RelationGroup na NetBiz03.

Verzia: 1.0.26 z 15.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Doplnené: Pri chybných vstupných dátach sa vracia chyba 400 Bad request.
 • Doplnené: Pri zápise zákazníka z eshopu vyplnené polia Typ partnera, Webový obchod a Štát.

Verzia: 1.0.25 z 5.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.250
 • Opravené: Endpoint Products vracia aj varianty z katalógu, ak je rodič zaradený do webového obchodu.
 • Opravené: V zozname obrázkov produktov dochádzalo k chybe OutOfMemory.

Verzia: 1.0.24 z 2.9.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Opravené: Pre varianty produktov vracia nesprávny názov.
 • Opravené: V zozname obrázkov produktov sa posielajú aj iné súbory.
 • Opravené: Ziskanie konkrétneho produktu hodí "NullReferenceException".

Verzia: 1.0.23 z 20.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Doplnené: Property VariantCode do Product.

Verzia: 1.0.22 z 11.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Upravené: Načítanie vlastností variantov.
 • Upravené: Načítanie cien pre neviazané skladové karty.

Verzia: 1.0.21 z 9.8.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.244
 • Upravené: Prepracované načítanie produktov.
 • Upravené: Optimalizované načítanie zákazníckych cien.
 • Upravené: Odstránená property Variants z Product.
 • Doplnené: Funkcie načítania kariet a cien pre neviazané sklady.
 • Doplnené: Property VariantParentId do Product (odkaz na sumárnu kartu variantu).
 • Doplnené: Property VariantType do Product.
 • Doplnené: Property IsGroupProduct do Product (označuje, či je karta skupinová).
 • Doplnené: Property GroupParentId do Product (odkaz na skupinovú kartu).
 • Doplnené: Property EAN do Product.