História zmien v aplikácii JU

Verzia: 4.30.042 z 31.07.2023

 • KVDPHv23 : XML pre Kontrolný výkaz platný od 01.07.2023.
 • EM doplnený set531 daňové odpisy v najbližšom roku po ZMRO sa počítajú celou čiastkou, nie aklikvotne.

Verzia: 4.30.041 z 06.03.2023

 • EM zaradenie pred 01.01.2009 : odpisy od roku 2020 program zaokrúhľuje podľa nastavenia v Parametroch majetku na stotiny/desatiny/celé.

Verzia: 4.30.040 z 09.02.2023

 • DpFOB opravy : 1/počet príloh 4 2/do XML neudávať IBAN, ak sú všetky 3 uplatnenia nezafajknuté 3/do XML príloha 1B neudávať nuly 4/výpočet r103 z r99 alebo r96 5/do r95 prenášať r39.

Verzia: 4.30.039 z 06.02.2023

 • Číslo verzie.

Verzia: 4.30.038 z 18.01.2023

 • DpFOB : 1.pokus.

Verzia: 4.30.037 z 09.06.2022

 • Kontrola IČDPH prepracovaná podľa novej štruktúry.

Verzia: 4.30.036 z 09.06.2022

 • DpDPH : nastala chyba, ak PUW počítalo DpDPH v roku 2019 a OASIS už mal rok 2021.

Verzia: 4.30.035 z 07.03.2022

 • DpFOB 2021: zaokrúhľovanie výpočtov v riadkoch 73, 83, 87, 102.

Verzia: 4.30.035 z 07.03.2022

 • DpFOB 2021: zaokrúhľovanie výpočtov v riadkoch 73, 83, 87, 102.

Verzia: 4.30.034 z 07.03.2022

 • DpFOB 2021: XML Príloha č.1 Odpočet na výskum a vývoj.

Verzia: 4.30.033 z 07.03.2022

 • DpFOB 2021: oprava výpočtu údajov 47, 48, 74, 95, 115.

Verzia: 4.30.032 z xx.02.2022

 • DpFOB 2021: XML oprava chyby, ak je vyplnený riadok 37.

Verzia: 4.30.031 z 28.01.2022

 • Kontrola IBANu na Finančnej správe: tlačítko Overiť v obchodných partneroch Bankové účty.

Verzia: 4.30.030 z 21.01.2022

 • DpFOB 2021: XML pre FS. Výpočty ešte nie sú otestované podľa Finačnej správy.

Verzia: 4.30.029 z 09.12.2021

 • SunSoftTeamViewer nová verzia pre vzdialené pripojenie.

Verzia: 4.30.028 z 26.11.2021

 • DpFOB 2021.

Verzia: 4.30.027 z 19.11.2021

 • eDane: v programe je aktualizované volanie novej verzie eDane2.

Verzia: 4.30.026 z 15.11.2021

 • Kontrola IČDPH na Finančnej správe: štruktúra FS bola zmenená, program odteraz pracuje s novou štruktúrou.

Verzia: 4.30.025 z 30.07.2021

 • Posielanie na eDane sa zmenilo neposielame cez IE, ale cez predvolený prehliadač.

Verzia: 4.30.024 z 28.06.2021

 • Posielanie na eDane sa zmenilo neposielame cez IE, ale cez predvolený prehliadač.
 • Peňažný denník F9 Základ dane prehľad položiek enterom doplnený stĺpec s absolútnou hodnotou "základu dane".

Verzia: 4.30.023 z 26.04.2021

 • Respirátory predaj cez SHOPer a typ dokladu 13 v OASISe: SHOPer nemá rozlíšenie pre nulovú sadzbu, preto sa zaradenie do riadku 13 pozerá na názov položky. Ak v názve položky nájde text "respirator" alebo "respirátor" a ešte má aj nulové percento dph, tak takú položku zoberie do DpDPH na riadok 13. Ak sa zmení percento na položke, tak ju nezoberie.
 • Majetok : opravený výpočet odpisového plánu, ak je ZMRO+VYRC.

Verzia: 4.30.022 z 12.04.2021

 • Daňové priznanie DPH nákup respirátorov na typ 08E v nulovej sadzbe dph program : Nadobudnutie tovarov z iného čl.štátu zaradí položky s nulovou sadzbou do riadku 13.

Verzia: 4.30.021 z 26.03.2021

 • Daňové priznanie FOB platné od 1.1.2021: PDF na strane 9, riadky 115 a 116.

Verzia: 4.30.020 z 25.03.2021

 • Daňové priznanie FOB platné od 1.1.2021: oprava riadu 98 počíta sa iba vtedy, ak r97 je nenulový. Ak je r97 nulový, tak aj r98 je nulový.

Verzia: 4.30.019 z 19.03.2021

 • Daňové priznanie FOB platné od 1.1.2021: oprava riadku 105 podľa aktuálneho vzorca na Finačnej

Verzia: 4.30.018 z 02.03.2021

 • Daňové priznanie FOB platné od 1.1.2021: oprava riadku 105 podľa aktuálneho vzorca na Finačnej správe.

Verzia: 4.30.017 z 25.02.2021

 • Daňové priznanie FOB platné od 1.1.2021.
 • Kontrolný výkaz merné jednotky q (metrické centy): prepočet množstva na kg.

Verzia: 4.30.016 z 22.02.2021

 • Daň z motorových vozidiel výkaz platný od 1.12.2020. Pred výpočtom daňového priznania je potrebné pustiť voľbu "Sadzba dane základná", aby sa doplnili sadzby pre ťahače/návesy. Potom na vozidlách zafajknúť ťahač/náves. Vozidlá označené X sa dajú hromadne zmeniť na ťahač/náves klávesami Ctrl+T.

Verzia: 4.30.015 z 15.02.2021

 • Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH platné od 1.1.2021.

Verzia: 4.30.014 z 15.02.2021

 • DpDPH nápočet nadmerného odpočtu z predošlých období.
 • DpDPH zložené/jednoduché zápisy zrušenie registrácie : riadok 01,02,03,04.
 • DMV doplnené hromadné označenie ťahač/náves vo Vozidlách.
 • DPFOB 20 : XML na finančnú správu.

Verzia: 4.30.013 z 08.02.2021

 • DpDPH oprava riadok 17: nesprávne započítalo aj riadok 18.

Verzia: 4.30.012 z 07.02.2021

 • DMV 20 : doplnené sadzby a výpočet pre ťahače/návesy. Pred nápočtom DP je potrebné pustiť dve voľby:
 • 1.Vozidlá zafajknúť ťahač/náves.
 • 4.Sadzba dane základná načítať nové sadzby.

Verzia: 4.30.011 z 05.02.2021

 • DPFOB 20 : strana 9 riadky 102, 103, 104, 105 sú voľné bez prepočtov (zdroje v zahraničí).
 • DMV 20 : variable "rocna6".

Verzia: 4.30.010 z 05.02.2021

 • DMV 20 : Pred nápočtom treba vojsť do Vozidlá a doplniť potrebné údaje.

Verzia: 4.30.009 z 04.02.2021

 • DMV 20 : exportný XML súbor na Finančnú správu.

Verzia: 4.30.008 z 02.02.2021

 • DPH 20: opravený zápis nadmerného odpočtu od 01/2021, riadok 33.

Verzia: 4.30.007 z 02.02.2021

 • DMV 20 :opravená chyba "variable oslobod1 not found".

Verzia: 4.30.006 z 28.01.2021

 • DMV 20 : druhá testovacia verzia.

Verzia: 4.30.005 z 19.01.2021

 • DpDPH pre rok 2021: testovacia verzia výpočet, XML, zostava ku dph.

Verzia: 4.30.004 z 18.01.2021

 • DpDPH F9 Tlačové zostavy : odstránené pomocné tabuľky pre výpočet, súvisí s novou dph.

Verzia: 4.30.003 z 14.01.2021

 • KvDPH XML : merné jednotky opravená chyba "missing )"

Verzia: 4.30.002 z 11.01.2021

 • DpDPH pre rok 2021 druhá verzia.
 • KvDPH XML : merné jednotky ak nie sú kg,m,ks,t, tak sa doplní ks.

Verzia: 4.30.001 z 30.12.2020

 • DpDPH pre rok 2021 prvá verzia.

Verzia: 4.29.891 z 20.12.2020

 • DPFOB 20 : prvá verzia.

Verzia: 4.29.890 z 16.12.2020

 • DpDPH : oprava ak je oasis už prestavený do roku 2021, tak sa nápočet zastavil na neznámej databáze.

Verzia: 4.29.889 z 25.05.2020

 • Dodod: doplnený údaj cigarety c(15).
 • DpFOB strana 5 daňová strata riadok 54 : daňová strata sa už nemusí odpočítavať iba jednou štvrtinou, ale dá sa odpočítať celá. Úprava v súlade so zákonom 96/2020 Z.z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
 • nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Verzia: 4.29.888 z 17.03.2020

 • Evidencia majetku zaokrúhľovanie od 1.1.2020: oprava mesačných odpisov.

Verzia: 4.29.887 z 12.03.2020

 • Evidencia majetku zaokrúhľovanie od 1.1.2020: v číselníkoch odpisových skupín je pripravený číselník na importovanie klávesami . Klávesy v číselníku skupín aj daňových, aj účtovných. Dotiahnu sa skupiny pre odpisovanie s platnými koeficientami od 1.1.2020. Koeficienty pre skupiny 2,4,42,43,44 sú spresnené na 4 desatinné miesta, lebo odpisované čiastky mali nepresnosti v centoch (odpisované 6 a 12 rokov). Percentá pre výpočet sú skoro rovnaké. Pre skupinu 2 bolo percento 16,667 a od 1.1.2020 je percento 16,6667. Pri starom zaokrúhľovaní stačili 3 miesta v precente, pri novom zaokrúhľovaní už nestačia.

Verzia: 4.29.886 z 26.02.2020

 • Evidencia majetku: od 1.1.2020 sa zmenilo zaokrúhľovanie daňových odpisov. V Parametroch majetku je možné prestaviť zaokrúhľovanie daňových aj účtovných odpisov. Na kartách treba pustiť prepočet odpisových plánov F6/Ctrl+F6.
 • Evidencia majetku: od 1.1.2020 pribudla odpisová skupina 0, ale v programe ju máme označenú 90. Doba odpisovania je 2 roky. Skupinu treba dopísať do číselníkov daňových aj účtovných skupín. Dopísanie je možné ručne F5, alebo importom Ctrl+I v oboch číselníkoch.

Verzia: 4.29.885 z 21.02.2020

 • Súhrnný výkaz od 1.1.2020 : XML s položkami na viac strán.