História zmien v aplikácii ISM

Verzia: 1.87.837 z 22.09.2015

 • ISM akceptuje nastavenie SET125 v Oasise (skladové karty budú maťv čísle karty dľžku 25 znakov CMAT)

Verzia: 1.87.836 z 11.02.2015

 • Dopracovaný prehľad obrátkovosti aj o nulové položky.

Verzia: 1.87.835 z 13.01.2015

 • Opravený prehľad "stav zásob" aj s prechodom medzi rokmi.

Verzia: 1.87.834 z 16.12.2014

 • Upravený prehľad OASIS5 doplnené pole jkpov.

Verzia: 1.87.833 z 24.11.2014

 • Upravený prehľad OASIS5 doplnené pole datum_z (dátum zavedenia karty).

Verzia: 1.87.832 z 21.10.2014

 • Upravený prehľad OASIS4 doplnené pole Stplu2 (Platnosť karty).

Verzia: 1.87.831 z 26.03.2014

 • Upravený prehľad OASIS1 doplnené pole Okamžitý stav.

Verzia: 1.87.824 z 20.10.2011

 • Doplnené: Možnosť vytvorenia dátového skladu bez potreby Excelu. Voľba "Prehľady" > "Dátový sklad (bez Excelu)". V prípade automatických operácií treba použiť kód operácie 6.

Verzia: 1.87.822 z 19.7.2011

 • Upravené: Prehľad OAS4 pri počte kariet väčšom ako 200 kvôli rýchlosti indikuje zmenu len každých 100 záznamov.

Verzia: 1.87.821 z 11.7.2011

 • Opravená chyba "alias xint_sys not found" pri podskladovom oasise

Verzia: 1.87.818 z 28.6.2010

 • Verzia na CD 2010/2.

Verzia: 1.87.817 z 17.6.2010

 • Do prehľadu PU1 doplnený názov banky/pokladne a číslo bankového účtu.

Verzia: 1.87.816 z 16.4.2010

 • Opravená chyba v prehľade pohľadávok a záväzkov aplikácia niekedy nespracovala všetky dobropisy.

Verzia: 1.87.815 z 18.3.2010

 • Opravená chyba pri kontrole voľného miesta v prehľade PU1, PU2.

Verzia: 1.87.813 z 10.2.2010

 • Opravená chyba pri označení pokladní v prehľade PU1.
 • Opravená chyba pri vytváraní nového prehľadu OAS4 "Expression is not valid outside of WITH/ENDWITH"

Verzia: 1.87.812 z 4.2.2010

 • Verzia na CD 2010/1.

Verzia: 1.87.811 z 30.11.2009

 • Opravená veľkosť polí hmot_mj a objem_mj.
 • Opravený problém blokovania programu v procedúre CLOS_DAT.

Verzia: 1.87.810 z 3.11.2009

 • Verzia na CD 2009/3.

Verzia: 1.87.808 z 3.4.2009

 • Opravený prehľad OASIS4 za určitých okolností neboli spracované všetky vybrané dátové prostredia.

Verzia: 1.87.807 z 25.3.2009

 • Opravená chyba v prehľade OASIS4 v nových poliach objem_mj, hmot_mj.

Verzia: 1.87.806 z 24.3.2009

 • Upravený prehľad OASIS4 doplnené polia objem_mj, hmot_mj.

Verzia: 1.87.805 z 23.2.2009

 • Upravený prehľad OASIS6 vylúčené zrušené a neplatné karty.

Verzia: 1.87.804 z 19.2.2009

 • Upravený prehľad OASIS6 nepohyblivé zásoby.

Verzia: 1.87.802 z 10.2.2009

 • Upravený prehľad OAS2 pre spracovanie pohľadávok a záväzkov v cudzej mene.

Verzia: 1.87.801 z 5.2.2009

 • Do prehľadu OAS4 doplnené pole ZN_ODD.

Verzia: 1.87.800 z 12.11.2008

 • Verzia na CD 2008/4 finálna verzia podporujúca prechod na euro.
 • ISM zachováva dáta, ktoré zhromažďuje do Excelu v pôvodných menách to znamená, že údaje načítané v rokoch 2008 a starších sú v SKK, novšie údaje sú v eurách. Jedinou výnimkou je prehľad OASIS1 v prípade, že sú zapnuté viaceré roky obsahujúce zdrojové údaje v korunách aj eurách. Vtedy ISM prepočíta všetky korunové údaje na eurá, aby bolo možné jednoduché medziročné porovnanie tržieb a marže v eurách.

Verzia: 1.84.847 z 26.6.2008

 • Do prehľadu OASIS1 pridané pole FAMARZA, ktoré obsahuje aj pri faktúrach bez DL napočítanú maržu položky.

Verzia: 1.84.846 z 17.6.2008

 • Do prehľadu OASIS1 pridané pole SUMA_SKL2, ktoré obsahuje aj pri faktúrach bez DL napočítanú skladovú hodnotu položky.

Verzia: 1.84.845 z 6.6.2008

 • verzia na CD 2008/2

Verzia: 1.84.842 z 11.4.2008

 • Pridaná špeciálna možnosť započítať do prehľadu obrátkovosti OASIS5 aj interné výdaje. Funkcia sa zapína individuálne na jednotlivé prehľady vytvorením súboru
 • VIx.DAT v dátovom prostredí ISM (kde x je číslo prehľadu) napr. C:\SUNSOFTW\DATA\FIRMA001\ISM\SUBOR\DS\VI5.DAT

Verzia: 1.84.841 z 13.2.2008

 • Upravené prehľady OASIS1 a OASIS8 (do skladovej ceny počítalo v určitých prípadoch aj neskladové položky).

Verzia: 1.84.840 z 12.2.2008

 • Upravený prehľad OASIS8 (v určitých prípadoch bola načítaná skladová hodnota na faktúry bez dodacích listov).

Verzia: 1.84.839 z 16.1.2008

 • Upravený prehľad PU2 (niekedy program nenačítal názvy účtov).

Verzia: 1.84.838 z 3.1.2008

 • Do prehľadu OAS4 doplnené polia NAZOV3 a JKPOV.

Verzia: 1.84.837 z 8.11.2007

 • verzia na CD 2007/3

Verzia: 1.84.836 z 27.8.2007

 • v prehľade OASIS7 je možné načítavať údaje aj zo skladových kariet. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Pole v SQL "KARTY." a názov poľa v kartách (napr. KARTY.EAN)
 • v prehľade OASIS7 je možné načítavať údaje aj z prevádzok obchodných partnerov. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Typ príkazu "SQL1", do Pole v SQL "PREVADZ." a názov poľa v tabuľke prevádzok (napr. PREVADZ.P_FIRMA)

Verzia: 1.84.835 z 27.7.2007

 • v ISM je možné nastaviť veľkosť použitej pamäte RAM na spracovanie dát. V adresári, kde je umiestnené ISM.EXE vytvorte súbor MEMORY.PRG, ktorý obsahuje nasledovné 2 príkazy (tretím číslom určíte maximálne využitie
 • pamäte v kBytoch napr.128000000 je cca 128 MB): SYS(3050,1,128000000) && Foreground memory SYS(3050,2,128000000) && Background memory

Verzia: 1.84.834 z 27.6.2007

 • v prehľade OASIS1 je možné načítavať údaje aj z prevádzok obchodných partnerov. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Typ príkazu "SQL1", do Pole v SQL "PREVADZ." a názov poľa v tabuľke prevádzok (napr. PREVADZ.P_FIRMA)

Verzia: 1.84.832 z 2.4.2007

 • Upravená špeciálna možnosť zobraziť v prehľade OASIS2 jednotlivé úhrady Funkcia sa zapínala globálne vytvorením súboru UHRADY.DAT v adresári \SUNSOFTW\PROG\ISM. Teraz je možné zapnúť túto funkciu individuálne na jednotlivé prehľady vytvorením súboru
 • UHRADYx.DAT v dátovom prostredí ISM (kde x je číslo prehľadu) napr. C:\SUNSOFTW\DATA\FIRMA001\ISM\SUBOR\DS\UHRADY2.DAT

Verzia: 1.84.831 z 21.3.2007

 • v prehľade OASIS2 je možné načítavať údaje aj z prevádzok obchodných partnerov. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Typ príkazu "SQL1", do Pole v SQL "PREVADZ." a názov poľa v tabuľke prevádzok (napr. PREVADZ.P_FIRMA)

Verzia: 1.84.830 z 1.2.2007

 • ďalšie úpravy pre prácu s MS Excel 2007

Verzia: 1.84.822 z 28.12.2006

 • úpravy pre prácu s MS Excel 2007
 • upravené načítanie dát v prehľadoch OAS1 a OAS7 na prelome rokov

Verzia: 1.84.817 z 16.05.2006

 • V prehľade OASIS6 je považovaný za pohyb aj interný výdaj, (v nastavení OASIS6 parametrov treba zapnúť 'Počítaj aj s VI')

Verzia: 1.84.816 z 8.3.2006

 • v prehľade OASIS8 je možné načítavať údaje aj zo skladovych kariet V definícii prehľadu zapíšete do políčka Typ príkazu "SQL3", do Pole v SQL "KARTY." a názov poľa v tabuľke skladovych kariet (napr. KARTY.JKPOV)

Verzia: 1.84.815 z 8.3.2006

 • vloženie funkcie na vypočet odpracovaných hodin VAL( Daj_Hodiny( pol.praca_od , pol.praca_do ) )+00000.00 as hodiny

Verzia: 1.84.811 z 8.2.2006

 • v prehľade OASIS8 je možné načítavať údaje aj z obchodných partnerov. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Typ príkazu "SQL1", do Pole v SQL "DODOD." a názov poľa v tabuľke partnerov (napr. DODOD.MESTO)

Verzia: 1.84.810 z 25.10.2005

 • Verzia pre CD 2005/3. Drobné úpravy a zmeny.

Verzia: 1.84.809 z 28.7.2005

 • opravené načítavanie priemernej skladovej ceny pre nezávislé sklady

Verzia: 1.84.808 z 25.7.2005

 • v prehľade OASIS1 je možné načítavať údaje aj zo skladových kariet. V definícii prehľadu zapíšete do políčka Pole v SQL "KARTY." a názov poľa v kartách (napr. KARTY.EAN)

Verzia: 1.84.807 z 16.6.2005

 • Opravená funkcia priradenia užívateľa do firmy.