História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.1.206 z 8.7.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/order pri niektorých scénaroch nenastavil množstvo na položke.

Verzia: 1.1.205 z 4.7.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Aktualizované testovacie endpoint produktov api/{DataId}/test/products a api/{DataId}/test/productsbyids.

Verzia: 1.1.204 z 2.7.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Nastavenie osobného a firemného telefónneho čísla v endpointe employees (pre Polystar).

Verzia: 1.1.203 z 28.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Opravená chyba množstva pri zápise objednávky s nastaveným parametrom Rozdeliť položky podľa stavov.

Verzia: 1.1.201 z 26.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: V údajoch produktu sa vracia aj hodnota stĺpca "stav produktu na eshope".

Verzia: 1.1.200 z 20.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/customer v prípade posielania prázdneho CustomerId vrátil chybu (pre Roofing).

Verzia: 1.1.199 z 20.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/customer v prípade posielania prázdneho CustomerId vrátil chybu (pre Roofing).

Verzia: 1.1.198 z 18.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Endpointy api/{DataId}/customers a api/{DataId}/customers/{CustomerId} vráti aj PersonId.

Verzia: 1.1.197 z 18.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Pri vytváraní objednávky sa zapisuje hmotnosť na položku, nie na kartu.

Verzia: 1.1.196 z 11.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Pri vytváraní obchodného prípadu z cenovej ponuky sa nastaví stav OP na Ponuka (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.195 z 11.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Pri vytváraní obchodného prípadu z cenovej ponuky vrátilo chybu (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.194 z 6.6.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: api/{DataId}/offer vytvorí aj nový obchodný prípad (pre MôjDom).
 • Opravené: Pri vytváraní objednávky duplikovalo organizácie (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.193 z 30.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Po zmene mena používateľa systém nešlo vytvoriť objednávku (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.192 z 23.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: api/{DataId}/order vytvorí aj nový obchodný prípad a pridelí ho k objednávke (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.191 z 23.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: api/{DataId}/order vytvorí aj nový obchodný prípad (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.190 z 23.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Opravené: Endpointy produktu ako api/{DataId}/products/{ProductId} a api/{DataId}/test/products/{ProductId} (t. j. okrem v1) vracali chýbné dáta.

Verzia: 1.1.189 z 20.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Do triedy ProductStock doplnená property PossibleToProduce Možné vyrobiť (pre Samtek).
 • Upravené: Množstvo na neskladovej položke ktorá predstavuje sadu bude vychádzať zo stavu komponentu, ktorý má najmenší stav (pre Samtek).

Verzia: 1.1.188 z 9.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Get Customer v zozname ShippingAddresses sa vracajú všetky adresy organizácie, nie len poštové adresy prevádzok.

Verzia: 1.1.187 z 3.5.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Do objednávky sa na položkách do MeasureUnit pošle vedľajšia merná jednotka/balenie a podľa jej definície sa prepočíta základná MJ.
 • Upravené: Pri vyhľadaní organizácie, pri zavedení objednávky, nebude brať do úvahy neplatné organizácie. Ak bude existovať len neplatná organizácia, založí sa nová (pre Roofing).

Verzia: 1.1.186 z 16.4.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Spracovanie vedľajšej MJ a výdaj karty v MJ s obalom (pre Stadreko).
 • Doplnené: Id prevádzky do endpointu api/{DataId}/pricelists.
 • Doplnené: Endpointy produktu ako api/{DataId}/products/{ProductId} a api/{DataId}/test/products/{ProductId} (t. j. okrem v1) v ProductCustomerPrice obsahujú Id prevádzky.

Verzia: 1.1.185 z 11.4.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Endpointy api/{DataId}//products/{ProductId} s meraním času trvania spracovania requestu. Údaje sú v tagoch s prefixom "DateReq".

Verzia: 1.1.184 z 25.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/employees vráti aj osobný telefón (pre Polystar).

Verzia: 1.1.183 z 25.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/employees vráti aj osobný mail (pre Polystar).

Verzia: 1.1.182 z 28.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.754
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order vytvorí aj nový obchodný prípad (pre MôjDom).
 • Doplnené: Doplnený endpiont api/{DataId}/offer vytvorí cenovú ponuku (pre MôjDom).

Verzia: 1.1.181 z 25.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/employees vráti firmený mail a telefón a dátum, v prípade že nebol ukončený pracovný pomer, nastavený na 9. 9. 9999.

Verzia: 1.1.180 z 22.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/employees vráti aj EmployeeId a dátum, v prípade že nebol ukončený pracovný pomer, nastavený na NULL.

Verzia: 1.1.179 z 13.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/products?ChangedAfterDate=dd.MM.yyyy&Change=2 vráti sumárnu kartu (celý produkt záznam) aj ak bol zmenený iba variant ale nie sumárna.

Verzia: 1.1.178 z 8.3.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Opravené: Pri pokuse o uloženie objednávky ktorá bola už zapísaná a vymazaná sa uloží s novým Id.

Verzia: 1.1.177 z 15.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Doplnené: Doplnený endpoint api/{DataId}/customerdiscountsandproductprices Vráti odberateľskú zľavu a zľavy na tovarové skupiny pre daného zákazníka plus ceny produktov/položiek z cenníkov na špecifikovaného zákazníka.

Verzia: 1.1.176 z 13.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Doplnené: Konverzia kódovania (CP1250) na všetky textové údaje pri tvorbe objednávky.

Verzia: 1.1.175 z 7.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Opravené: Chyba pri prázdnych tovarových skupinách.

Verzia: 1.1.174 z 31.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Opravené OAS: Prirážka karty deleniu nulou.

Verzia: 1.1.173 z 24.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Upravené: Priradiť status aj hlavnému produktu ak príde status pre variant.

Verzia: 1.1.172 z 21.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Doplnené: Properties NameLng1 4 (názov v jazyku 1 4), DataNo1 (doplnkový údaj No1) v triede Product.
 • Doplnené: Property SecondaryUnit (vedľajšia merná jednotka) v triede Product.

Verzia: 1.1.171 z 2.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Opravené: V dátových knižniciach bola nesprávna definícia pre vyššie verzie EcoSun ako 2.32.704.

Verzia: 1.1.170 z 7.12.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Doplnené: Doplnený endpoint api/{DataId}/employees Zoznam zamestnancov (pre Polystar).

Verzia: 1.1.169 z 24.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Opravené: Pri načítaní produktov cez endpoint GET api/{DataId}/products s parametrom ChangedAfterDate sa nebrali do úvahy zmeny parametrov katalógových kariet.

Verzia: 1.1.168 z 23.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Upravené: Pri naplnení stavov na kartách sa upravuje stav na sklade 07 o skupinové karty (pre BAZ).
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/products do ProductPrice doplnená entita Markup (Prirážka rozdiel medzi základnou predajnou cenou BasePrice a cenou podľa nastavenia na danej hladine (skladová, nákupná...)).

Verzia: 1.1.167 z 13.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Upravené: Pri naplnení stavov na kartách sa upravuje disponibilný stav na sklade 07 (pre BAZ).

Verzia: 1.1.166 z 8.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Upravené: POST api/{DataId}/order vyplnia sa (nové) kontaktné údaje na hlavičke objednávky (Mobil, Email).

Verzia: 1.1.165 z 6.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Doplnené: Endpoint PUT api/{DataId}/productstatus Aktualizuje stav produktu na eshope.

Verzia: 1.1.164 z 19.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: V prípade rovnakých adries program pri zápise objednávky spadol.

Verzia: 1.1.163 z 18.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Automaticky vyplnený stav OD pri uložení objednávky (pre Roofing).

Verzia: 1.1.162 z 10.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Do objektu "ProductVariant" doplnené katalógové číslo variantu "CatalogCode".

Verzia: 1.1.161 z 8.9.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/full/{OrderId}/ api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders doplnené ceny v cudzej mene.

Verzia: 1.1.160 z 28.8.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/full/{OrderId} doplnené výdajné miesto Packety (PacketaPickupPoint).

Verzia: 1.1.159 z 7.8.2023

 • Upravené: POST api/{DataId}/order v prípade, že k objednávke nie je priradená osoba a kontaktné údaje na hlavičke sú iné ako na organizácii, založí sa nová (virtuálna) osoba, ktorá sa priradí k objednávke.

Verzia: 1.1.158 z 2.8.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: PUT api/{DataId}/customer nekontrolovala sa duplicita zákazníkov.
 • Opravené: Web.confing

Verzia: 1.1.157 z 31.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: Nové knižnice Ecosun.

Verzia: 1.1.156 z 26.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Opravené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders do OrderInfo.OrderNumber bol zapísaný VS a nie VS_Obj (číslo objednávky).