História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.1.144 z 23.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.593
 • Doplnené: Do objektu ProductImage pridaný typ obrázku.

Verzia: 1.1.143 z 14.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.593
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora vyskladňovania dokladov po dávkach.
 • Opravené: Get api/{DataId}/invoices/invoicesinfo?ChangedAfterDate neboli tam zaznamenané zmeny pri zaplatení faktúr.

Verzia: 1.1.142 z 28.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Opravené: POST api/{DataId}/order v prípade, že je adresa doručenia na objednávke (ShippingAddress) poslaná, ale adresa nie je v databáze a nemá vyplnené mesto, tak sa adresa nezaloží. Fakturačná adresa je v takomto prípade súčasne aj adresou doručen ia.

Verzia: 1.1.141 z 24.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Opravené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo v niektorých prípadoch ponúkalo aj hotovostné FV.

Verzia: 1.1.140 z 23.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: POST api/{DataId}/order VS objednávky je vždy číslo externej objednávky (Baz).

Verzia: 1.1.139 z 21.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: POST api/{DataId}/order každá objednávka je zároveň predfaktúra (Baz).

Verzia: 1.1.138 z 9.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora viacnásobných skladových pozícií.
 • Opravené: GET api/{DataId}/products/{ProductId} v niektorých prípadoch program priradil cenu z IC aj inému zákazníkovi.

Verzia: 1.1.137 z 17.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.569
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/invoices/unpaidinvoices} vrátil všetky saldá, ktoré neboli uhradené (aj keď k saldu nebola pridelená faktúra), a do "InvoiceId" nesprávne zapisoval Oid salda (nie faktúry).
 • Upravené: Pri zápise prevádzky je jedinečnosť prevádzky určená atribútom "code" (pre Polystar).
 • Opravené: Pri zápise objednávky sa nesprávne prenášala forma úhrady.

Verzia: 1.1.136 z 5.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.568
 • Doplnené: Zosynchronizované knižnice EcosunRas Ecosun.

Verzia: 1.1.135 z 19.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Do tried InvoiceHeader a Invoice pridané property pre ceny a sumy v cudzej mene (Currency, TotalBaseFC, TotalFC, TotalPaidFC, UnitPriceFC, UnitPriceVATFC).

Verzia: 1.1.134 z 8.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Opravené: Vo verzii 1.1.133 sa pri zápise objednávky nezapísali ceny produktov (ak bola vyplnená cena s DPH aj cena bez DPH).
 • Opravené: Endpointy {api/{DataId}/productstocksbyids, api/{DataId}/productstocks, api/{DataId}/products} vrátia ProductStocks aj pre varianty produktu.

Verzia: 1.1.133 z 7.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Do triedy Order doplnená property PacketaPickupPoint výdajné miesto v prípade prepravy cez Packetu.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora výrobných príkazov, prevodiek komponentov.

Verzia: 1.1.132 z 31.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Post api/{DataId}/customercard založí zákaznícku kartu.
 • Doplnené: Get api/{DataId}/productidswithproductgroup vráti zoznam ProductIds všetkých katalógových produktov, ktorých kúpou môže získať zákazník kredit na zákaznícku kartu (s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia).
 • Doplnené: Get api/{DataId}/invoices/invoicesinfo?ChangedAfterDate vráti zoznam všetkých faktúr so základnými informáciami (bez položiek) zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené, alebo ich vlastnosti boli zmenené po zadanom dátume.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/order uplatnenie zákazníckej karty zápis pohybov na kartu.
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/order ak má webový obchod príznak "Rozdeliť položky objednávky na sklady podľa aktuálnych stavov", tak program rozdelí položku na viacero položiek podľa aktuálnych stavov na skladoch položky s nulovým množstvom sa ne vytvárajú.

Verzia: 1.1.131 z 26.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.537
 • Doplnené: Zobrazenie "errorov" pri odosielaní objednávky alebo zákazníka, ak bol nulový objekt.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/customer doplnený obrat zákazníka (Turnover) a výška obratovej zľavy (TurnoverDiscount).
 • Doplnené: Endpoint GET api/{DataId}/CustomerCards/{CardNumber} vráti údaje o zákazníckej karte.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/order doplnené číslo vernostnej karty (CustomerCardNumber).
 • Upravené: Pri aktualizácii prevádzky sa prepíše poštová adresa (PolyStar).

Verzia: 1.1.130 z 12.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.537
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora prenosu názvu zariadenia ktoré doklad stiahlo.

Verzia: 1.1.129 z 30.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.531
 • Doplnené: Do ProductStock (na produkte) pridaný parameter Kontrahované množstvo (Contracted).

Verzia: 1.1.128 z 29.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.531
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order ak program nenájde skladovú kartu na hlavnom sklade (alebo sklade, ktorý bol poslaný z eshopu), tak ju bude hľadať aj v ďalších skladoch (vypísaných vo webovom obchode).
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order ak má webový obchod príznak "Rozdeliť položky objednávky na sklady podľa aktuálnych stavov", tak program rozdelí položku na viacero položiek podľa aktuálnych stavov na skladoch. Program hľadá len na skladoch defi novaných vo webovom obchode (Ďalšie sklady)

Verzia: 1.1.127 z 9.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.522
 • Doplnené: Na položku objednávky (OrderItem) pridaný parameter váha (Weight), ktorý sa zapíše (importuje) do katalógovej karty.
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/products úprava cenotvorby (pre Abse).

Verzia: 1.1.126 z 10.8.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/order nezaloží prevádzku ak je fakturačná adresa iná ako dodacia (pre Kohaplant).

Verzia: 1.1.125 z 5.8.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/products rozdelenie multikategórií do a (pre Samtek).

Verzia: 1.1.124 z 1.8.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.519
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/productparametersbyids vráti zoznam parametrov pre všetky katalógové produkty (ktoré majú aspoň jeden parameter) podľa zoznamu Id produktov.
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/productparameters vráti zoznam parametrov pre všetky katalógové produkty (ktoré majú aspoň jeden parameter).

Verzia: 1.1.123 z 15.7.2022

 • Upravené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/customers/{CustomerId} do Customer pridané hospodárske stredisko (ProfitCentreCode).

Verzia: 1.1.122 z 11.7.2022

 • Upravené: Prerobená inicializácia dátových prostredí, aby nedochádzalo k chybe Cross thread operation detected.

Verzia: 1.1.121 z 11.7.2022

 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/customers/{CustomerId} do Customer pridané hospodárske stredisko (ProfitCentreCode).
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/categories/{CategoryId} do Category pridaný popis kategórie (CategoryDescription).
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/orders/full/{OrderId} do OrderItem pridané: Delivered (Dodane) a DeliveredCorrection (DodaneKorekcia). Doplnené polia sa používajú iba pre Get funkcie.

Verzia: 1.1.120 z 9.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.501
 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 21.2.8.

Verzia: 1.0.118 z 9.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} vypnutá aplikačná logika.

Verzia: 1.0.117 z 3.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora viacerých EAN ku položkám.

Verzia: 1.0.116 z 1.6.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Opravené: Endpoint GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo vráti zoznam všetkých všetkých faktúr so základnými informáciami od zadaného dátumu (od 6.5.2022 dávalo iba z jedného roku).

Verzia: 1.0.115 z 27.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre Ľubica sa do globálnych nastavení načítajú aktuálne dáta z databázy.

Verzia: 1.0.114 z 18.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} filtrovanie nepovolených znakov.

Verzia: 1.0.113 z 17.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre novú organizácie s vyplneným IČO sa vždy automaticky doplní prednastavená odberateľská zľava (pre Ľubica).

Verzia: 1.0.112 z 16.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Údaj Customer > CustomerType sa prepisuje v EcoSune len pri zápise nových zákazníkov.
 • Opravené: Pri objednávkach niekedy dochádzalo k chybnému generovaniu korekcie DPH a celkovej sumy na doklade pri nezadanej sume TotalPriceVAT.

Verzia: 1.0.111 z 11.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.459
 • Upravené: Pre Ľubica sa do property Customer.PercentualDiscount posiela vyššia z odberateľskej alebo obratovej zľavy (v prípade nastavenie príslušného parametra v odbyte).
 • Upravené: Logový súbor je rozdelený po dňoch.

Verzia: 1.0.110 z 10.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Endpoint api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId} vráti FA podľa InvoiceId zo všetkých účtovných rokov.
 • Opravené: Chyba pri volaní endpointu api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId}.
 • Opravené: Odstránený nepotrebný parameter FromDate z endpointu api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId}.

Verzia: 1.0.109 z 9.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Opravené: Chyba NullReferenceException pri zápise objednávky s nezadanou prevádzkou.

Verzia: 1.0.108 z 6.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Doplnené: GET api/{DataId}/invoices/invoicesinfo vráti zoznam všetkých všetkých faktúr so základnými informáciami (bez položiek) od zadaného dátumu.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/invoices/full/{InvoiceId} vráti faktúru s položkami podľa jej InvoiceId.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/products/info/{ProductEAN} vráti informácie o skladovej karte podľa jej EAN kódu.
 • Opravené: Chyba NullReferenceException pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.107 z 5.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Pri zápise organizácií, osôb a prevádzok sa skracujú príliš dlhé texty podľa veľkosti príslušných databázových polí.
 • Opravené: Problém s duplicitnou adresou pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.106 z 3.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Upravené: Rozšírené logovanie a identifikácia chýb v response pri zápise objednávky.

Verzia: 1.0.105 z 2.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.456
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} podpora voliteľných polí pre zoznamy.

Verzia: 1.0.104 z 2.5.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Zrušená úprava Pre Trebor sa do property AssociatedUser posiela Oid používateľa namiesto LoginMeno.

Verzia: 1.0.103 z 29.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Pre Trebor sa do property AssociatedUser posiela Oid používateľa namiesto LoginMeno.
 • Upravené: Pre Ľubica sa do property Customer.PercentualDiscount posiela vyššia z odberateľskej alebo obratovej zľavy (v prípade nastavenie príslušného parametra v odbyte).

Verzia: 1.0.102 z 28.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property LastPurchasePrice Posledná nákupná cena bez DPH.
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná property OrganizationId Id organizácie. Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu.
 • Doplnené: Do triedy CompanyBranch pridaná property AssociatedUser Priradený používateľ na prevádzke (LoginMeno). Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu.

Verzia: 1.0.101 z 23.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property JKPOV doplnkový údaj na katalógu.

Verzia: 1.0.100 z 16.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: GET api/{DataId}/pricelists vráti položkovitý zoznam všeobecných, odberateľských a nákupných cenníkov.

Verzia: 1.0.99 z 12.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Opravené: Chyba v endpointe customerdiscounts.

Verzia: 1.0.98 z 7.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: Property Customer.PriceLevel je možné aplikovať aj pre vytvorení alebo aktualizácii zákazníka (uplatňujú sa len hodnoty 1 8).

Verzia: 1.0.97 z 5.4.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property Turnover Aktuálny obrat (podľa nastavenej kategórie obratovej zľavy).
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property TurnoverDiscount Aktuálne percento obratovej zľavy na základe aktuálneho obratu.
 • Doplnené: Do triedy ProductGroupDiscount doplnená property ProductId Id katalógovej karty (Oid). Ak je vyplnené, tovarovo odberateľská zľava sa vzťahuje na konkrétny produkt (nie na tovarovú skupinu).
 • Doplnené: Pri výpočte najlepšej ceny pre zákazníka s uplatnením zliav sa berie najprv do úvahy tovarovo odberateľská zľava na konkrétny produkt, až potom na tovarovú skupinu.

Verzia: 1.0.96 z 29.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.439
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} položky sú utriedené podľa skladovej pozície.

Verzia: 1.0.95 z 21.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.434
 • Opravené: Doplnené chýbajúce DX knižnice.

Verzia: 1.0.94 z 18.3.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.434
 • Doplnené: Do konfiguračného súboru cs.xml pridaný tag "KonverziaKodovania". Zabezpečuje konverziu kódovania pre zápis objednávky (1 = UTF8 > CP1250, ostatné = žiadna konverzia).
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora filtrovania položiek podľa skladových pozícií.