História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.1.177 z 15.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Doplnené: Doplnený endpoint api/{DataId}/customerdiscountsandproductprices Vráti odberateľskú zľavu a zľavy na tovarové skupiny pre daného zákazníka plus ceny produktov/položiek z cenníkov na špecifikovaného zákazníka.

Verzia: 1.1.176 z 13.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Doplnené: Konverzia kódovania (CP1250) na všetky textové údaje pri tvorbe objednávky.

Verzia: 1.1.175 z 7.2.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Opravené: Chyba pri prázdnych tovarových skupinách.

Verzia: 1.1.174 z 31.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.727
 • Opravené OAS: Prirážka karty deleniu nulou.

Verzia: 1.1.173 z 24.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Upravené: Priradiť status aj hlavnému produktu ak príde status pre variant.

Verzia: 1.1.172 z 21.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Doplnené: Properties NameLng1 4 (názov v jazyku 1 4), DataNo1 (doplnkový údaj No1) v triede Product.
 • Doplnené: Property SecondaryUnit (vedľajšia merná jednotka) v triede Product.

Verzia: 1.1.171 z 2.1.2024

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.705
 • Opravené: V dátových knižniciach bola nesprávna definícia pre vyššie verzie EcoSun ako 2.32.704.

Verzia: 1.1.170 z 7.12.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Doplnené: Doplnený endpoint api/{DataId}/employees Zoznam zamestnancov (pre Polystar).

Verzia: 1.1.169 z 24.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Opravené: Pri načítaní produktov cez endpoint GET api/{DataId}/products s parametrom ChangedAfterDate sa nebrali do úvahy zmeny parametrov katalógových kariet.

Verzia: 1.1.168 z 23.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.691
 • Upravené: Pri naplnení stavov na kartách sa upravuje stav na sklade 07 o skupinové karty (pre BAZ).
 • Doplnené: Rozšírený endpoint api/{DataId}/products do ProductPrice doplnená entita Markup (Prirážka rozdiel medzi základnou predajnou cenou BasePrice a cenou podľa nastavenia na danej hladine (skladová, nákupná...)).

Verzia: 1.1.167 z 13.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Upravené: Pri naplnení stavov na kartách sa upravuje disponibilný stav na sklade 07 (pre BAZ).

Verzia: 1.1.166 z 8.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Upravené: POST api/{DataId}/order vyplnia sa (nové) kontaktné údaje na hlavičke objednávky (Mobil, Email).

Verzia: 1.1.165 z 6.11.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.689
 • Doplnené: Endpoint PUT api/{DataId}/productstatus Aktualizuje stav produktu na eshope.

Verzia: 1.1.164 z 19.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: V prípade rovnakých adries program pri zápise objednávky spadol.

Verzia: 1.1.163 z 18.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Automaticky vyplnený stav OD pri uložení objednávky (pre Roofing).

Verzia: 1.1.162 z 10.10.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: Do objektu "ProductVariant" doplnené katalógové číslo variantu "CatalogCode".

Verzia: 1.1.161 z 8.9.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/full/{OrderId}/ api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders doplnené ceny v cudzej mene.

Verzia: 1.1.160 z 28.8.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/full/{OrderId} doplnené výdajné miesto Packety (PacketaPickupPoint).

Verzia: 1.1.159 z 7.8.2023

 • Upravené: POST api/{DataId}/order v prípade, že k objednávke nie je priradená osoba a kontaktné údaje na hlavičke sú iné ako na organizácii, založí sa nová (virtuálna) osoba, ktorá sa priradí k objednávke.

Verzia: 1.1.158 z 2.8.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: PUT api/{DataId}/customer nekontrolovala sa duplicita zákazníkov.
 • Opravené: Web.confing

Verzia: 1.1.157 z 31.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.653
 • Opravené: Nové knižnice Ecosun.

Verzia: 1.1.156 z 26.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Opravené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders do OrderInfo.OrderNumber bol zapísaný VS a nie VS_Obj (číslo objednávky).

Verzia: 1.1.155 z 12.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Upravené: POST api/{DataId}/order v prípade, že k objednávke nie je priradená osoba a kontaktné údaje na hlavičke sú iné ako na organizácii, založí sa nová (virtuálna) osoba, ktorá sa priradí k objednávke.

Verzia: 1.1.154 z 5.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/products/info/{ProductEAN} informácie o stave skladových pozícii sa zobrazujú vždy.

Verzia: 1.1.153 z 4.7.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} viacnásobné skladové pozície, pridaná podpora vypnutia filtrovania pozícií.

Verzia: 1.1.152 z 23.6.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Doplnené: GET api/{DataId}/order pri zápise organizácie kontrolujeme organizáciu aj podľa priezviska + mailu osoby (pre Roofing).
 • Opravené: GET api/{DataId}/order pri zakladaní novej adresy prevádzky, ktorá bola taká istá ako adresa organizácie (AddressId) program spadol.

Verzia: 1.1.151 z 22.6.2023

 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} podpora viacnásobných skladových pozícií, algoritmus triedenia.
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/products/info/{ProductEAN} informácie o skladovej karte podľa jej EAN kódu vrátane stavu skladových pozícii a stavu na skladoch.

Verzia: 1.1.150 z 8.6.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.623
 • Doplnené: Do skladových údajov produktu (ProductStock) pridaný enum ProductValidity (Platnosť karty), ktorý nadobúda hodnoty {Valid, Invalid, Invalid (Sold Out), Do Not Order}.

Verzia: 1.1.149 z 5.6.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.634
 • Doplnené: Do číselníku "OrderStatus" pridaný stav objednávky "Čaká sa na tovar" (AwaitingFulfillment).

Verzia: 1.1.148 z 11.5.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.613
 • Doplnené: Do objektov {OrderInfo, OrderState} pridané pole "StatusOD" Stav objednávky z číselníka.

Verzia: 1.1.147 z 21.4.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.613
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order ak má webový obchod príznak "Rozdeliť položky objednávky na sklady podľa aktuálnych stavov", tak program rozdelí položku na viacero položiek podľa disponibilných stavov na skladoch (pre Kts).

Verzia: 1.1.146 z 18.4.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.613
 • Doplnené: Optimalizované načítanie produktov. Dostupné v testovacom režime endpointy api/{DataId}/test/products, api/{DataId}/test/products/{ProductId} a api/{DataId}/test/productsbyids.
 • Upravené: Get api/{DataId}/invoices/invoicesinfo?ChangedAfterDate neboli tam zaznamenané zmeny pri faktúrach z minulých rokov.

Verzia: 1.1.145 z 30.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.611
 • Doplnené: Stavy sa zobrazujú podľa nastavenia tovarových skupín na sklade (pre BAZ).
 • Upravené: Ak bola adresa doručenia iná ako fakturačná, vytvárala sa prevádzka teraz sa už nevytvára (pre vytváranie prevádzky, stačí použiť prevadzka.dat).

Verzia: 1.1.144 z 23.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.593
 • Doplnené: Do objektu ProductImage pridaný typ obrázku.

Verzia: 1.1.143 z 14.3.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.593
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora vyskladňovania dokladov po dávkach.
 • Opravené: Get api/{DataId}/invoices/invoicesinfo?ChangedAfterDate neboli tam zaznamenané zmeny pri zaplatení faktúr.

Verzia: 1.1.142 z 28.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Opravené: POST api/{DataId}/order v prípade, že je adresa doručenia na objednávke (ShippingAddress) poslaná, ale adresa nie je v databáze a nemá vyplnené mesto, tak sa adresa nezaloží. Fakturačná adresa je v takomto prípade súčasne aj adresou doručen ia.

Verzia: 1.1.141 z 24.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Opravené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo v niektorých prípadoch ponúkalo aj hotovostné FV.

Verzia: 1.1.140 z 23.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: POST api/{DataId}/order VS objednávky je vždy číslo externej objednávky (Baz).

Verzia: 1.1.139 z 21.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: POST api/{DataId}/order každá objednávka je zároveň predfaktúra (Baz).

Verzia: 1.1.138 z 9.2.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.570
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora viacnásobných skladových pozícií.
 • Opravené: GET api/{DataId}/products/{ProductId} v niektorých prípadoch program priradil cenu z IC aj inému zákazníkovi.

Verzia: 1.1.137 z 17.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.569
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/invoices/unpaidinvoices} vrátil všetky saldá, ktoré neboli uhradené (aj keď k saldu nebola pridelená faktúra), a do "InvoiceId" nesprávne zapisoval Oid salda (nie faktúry).
 • Upravené: Pri zápise prevádzky je jedinečnosť prevádzky určená atribútom "code" (pre Polystar).
 • Opravené: Pri zápise objednávky sa nesprávne prenášala forma úhrady.

Verzia: 1.1.136 z 5.1.2023

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.568
 • Doplnené: Zosynchronizované knižnice EcosunRas Ecosun.

Verzia: 1.1.135 z 19.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Do tried InvoiceHeader a Invoice pridané property pre ceny a sumy v cudzej mene (Currency, TotalBaseFC, TotalFC, TotalPaidFC, UnitPriceFC, UnitPriceVATFC).

Verzia: 1.1.134 z 8.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Opravené: Vo verzii 1.1.133 sa pri zápise objednávky nezapísali ceny produktov (ak bola vyplnená cena s DPH aj cena bez DPH).
 • Opravené: Endpointy {api/{DataId}/productstocksbyids, api/{DataId}/productstocks, api/{DataId}/products} vrátia ProductStocks aj pre varianty produktu.

Verzia: 1.1.133 z 7.12.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Do triedy Order doplnená property PacketaPickupPoint výdajné miesto v prípade prepravy cez Packetu.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora výrobných príkazov, prevodiek komponentov.

Verzia: 1.1.132 z 31.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.544
 • Doplnené: Post api/{DataId}/customercard založí zákaznícku kartu.
 • Doplnené: Get api/{DataId}/productidswithproductgroup vráti zoznam ProductIds všetkých katalógových produktov, ktorých kúpou môže získať zákazník kredit na zákaznícku kartu (s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia).
 • Doplnené: Get api/{DataId}/invoices/invoicesinfo?ChangedAfterDate vráti zoznam všetkých faktúr so základnými informáciami (bez položiek) zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené, alebo ich vlastnosti boli zmenené po zadanom dátume.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/order uplatnenie zákazníckej karty zápis pohybov na kartu.
 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/order ak má webový obchod príznak "Rozdeliť položky objednávky na sklady podľa aktuálnych stavov", tak program rozdelí položku na viacero položiek podľa aktuálnych stavov na skladoch položky s nulovým množstvom sa ne vytvárajú.

Verzia: 1.1.131 z 26.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.537
 • Doplnené: Zobrazenie "errorov" pri odosielaní objednávky alebo zákazníka, ak bol nulový objekt.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/customer doplnený obrat zákazníka (Turnover) a výška obratovej zľavy (TurnoverDiscount).
 • Doplnené: Endpoint GET api/{DataId}/CustomerCards/{CardNumber} vráti údaje o zákazníckej karte.
 • Doplnené: Rozšírený Endpoint api/{DataId}/order doplnené číslo vernostnej karty (CustomerCardNumber).
 • Upravené: Pri aktualizácii prevádzky sa prepíše poštová adresa (PolyStar).

Verzia: 1.1.130 z 12.10.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.537
 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} pridaná podpora prenosu názvu zariadenia ktoré doklad stiahlo.

Verzia: 1.1.129 z 30.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.531
 • Doplnené: Do ProductStock (na produkte) pridaný parameter Kontrahované množstvo (Contracted).

Verzia: 1.1.128 z 29.9.2022

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.32.531
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order ak program nenájde skladovú kartu na hlavnom sklade (alebo sklade, ktorý bol poslaný z eshopu), tak ju bude hľadať aj v ďalších skladoch (vypísaných vo webovom obchode).
 • Doplnené: Endpoint api/{DataId}/order ak má webový obchod príznak "Rozdeliť položky objednávky na sklady podľa aktuálnych stavov", tak program rozdelí položku na viacero položiek podľa aktuálnych stavov na skladoch. Program hľadá len na skladoch defi novaných vo webovom obchode (Ďalšie sklady)