História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.810 z 4.7.2024

 • Opravené OAS: Vzájomné zápočty vymazanie generovaných úhrad.
 • Opravené PAM: Náhrada za dovolenku pri celom mesiaci a príspevkovej a rozpočtovej org.

Verzia: 2.32.809 z 2.7.2024

 • Opravené PAM: Prepočet mzdovej položky pri nástupe v priebehu mesiaca.
 • Opravené OAS: Chyba pri hľadaní existujúcich stavov obalov.

Verzia: 2.32.807 z 26.6.2024

 • Doplnené OAS: Na Etikete je možné zadávať množstvo počet ks čo sa vytlačí na etiketu (pre Werchem).

Verzia: 2.32.806 z 25.6.2024

 • Na Etikete zadavat množstvo počet ks čo sa vytlačí na etiketu Pri importe položiek CP z Excelu ak neexistuje karta tak priradí katalóg, resp. len text.
 • Doplnené OAS: Pridaná funkcia hromadného zadávania poznámky na položkách (pre Werchem).
 • Doplnené OAS: Skenovanie bločkov z eKasa do dokladov typu 102.
 • Upravené OAS: Upozornenie na zmenu nákupnej ceny, ak sa doklad vytvára z OBJ.
 • Upravené OAS: Platnosť karty "Neobjednávať" sa nevzťahuje na došlé objednávky, len na vystavené.
 • Upravené OAS: Importy Werchem dodacie listy, interné doklady a vyradené zo skladu.
 • Upravené OAS: Export Avecan objednávka HHmm, poznámka.
 • Doplnené PAM: Výplatná páska A5.
 • Upravené CRM/PRO: Šablóny prípadov a úloh pridané validátory a možnosť nastaviť po dokončení úlohy stav prípadu.

Verzia: 2.32.805 z 24.6.2024

 • Doplnené OAS: V príkazoch na úhradu nezobrazovať zálohy (pre QueensOptik).
 • Doplnené OAS: Tlačovka pre tlač štítkov (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Import z CSV príjemky aj interné, aj externé (pre Werchem).
 • Doplnené OAS: Export do EDI doplnené HDR55, LIN37, REG2, SUM44 46 pre prenos daňovej povinnosti.
 • Doplnené OAS: Export do MoneyS3 pre JRS.
 • Opravené OAS: Stĺpec Značka neberie hlavný EAN (pre Werchem).
 • Opravené OAS: Saldo obalov nie po prevádzkach.
 • Opravené PU: Majetok: Daňový odpis (vyradenie) ak je mínusové technické zhodnotenie.
 • Upravené: Rebex aktualizácia knižníc pre odosielanie emailov cez SMTP server.
 • Upravené: Uloženie zmeny rozloženia stĺpcov keď sú zoznamy stĺpcov filtrované stĺpce nerozhádže.
 • Doplnené PAM: Výplatná páska (Polystar).
 • Doplnené CRM/PRO: Workflow systém na základe šablón prípadov a úloh.

Verzia: 2.32.804 z 20.6.2024

 • Doplnené OAS: Doplnené objednávky a CP/CD na prehľady skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Import z CSV (pre Werchem).
 • Upravené OAS: Pri zápise EAN a katalógového čísla sa odstraňujú nadbytočné medzery a neviditeľné znaky.

Verzia: 2.32.803 z 18.6.2024

 • Doplnené OAS: EDI export faktúry vystavené TXT9 (HDR 40 43 Labaš).
 • Upravené OAS: XML Import vystavených faktúr do došlých prenos aj predajných cien, colného sadzobníka a SBL.
 • Upravené OAS: Pri vytváraní CP budú potrebné textové polia obsahovať prednastavené texty (pre Velcon).
 • Opravené OAS: V prípade, že položka mala nastavenú inú MJ a na MJ nebola definovaná hmotnosť, tak sa hmotnosť počítala zle.

Verzia: 2.32.802 z 17.6.2024

 • Upravené OAS: Pri synchronizácii kariet sa aktualizuje cena kartám, ktoré majú nulovú cenu (pre TECHMAT).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava pre cenové ponuky (pre Velcon).
 • Upravené OAS: XML Import vystavených faktúr do došlých dodrží dátum splatnosti z exportu.
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: výpočet loss time aj bez skenovania (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Uplatnenie odberateľskej zľavy sa priradí položke a nie dokladu (pre Icel).
 • Upravené OAS: Zakázanie zmeny typu dokladu ak je doklad napojený na objednávku (pre KTS).
 • Upravené OAS: Ak je v salde predpis aj úhrada = 0, tak sa nastaví príznak U = "U" (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri importe jednej karty z ASAS sa označili všetky ostatné karty príznakom "V" (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Pri oprave Zámeny sa duplikovali skladové pozície (pre BAZ).
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnej zmene predajných cien a nákupnej ceny.
 • Doplnené: Podpora databázy SQLite pre EcoSun určené pre jednoužívateľské, menšie firmy.
 • Doplnené: Pri novej inštalácii, ak neexistujú dátové prostredia, vytvorí sa základné (prednastavené) dátové prostredie s databázou SQLite.

Verzia: 2.32.801 z 13.6.2024

 • Upravené OAS: Tlačová zostava pre cenové ponuky (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Import katalógových kariet z API pri vytvorení katalógu sa zavedie aj na sklad (pre TECHMAT).
 • Upravené OAS: Jednostranné DL pri zapnutej obojstrannej tlači papier sa tlačiarňou otočí raz namiesto 2x.
 • Opravené OAS: Nastavenie tlačiarne podľa PC (pre Icel).

Verzia: 2.32.800 z 13.6.2024

 • Upravené OAS: Tlačová zostava pre cenové ponuky (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Import príjemiek všetky položky do jedného dokladu (pre Milsy).
 • Upravené OAS: Eshop export obrázkov s akýmkoľvek postfixom (pre Icel).
 • Opravené OAS: Kontrola množstva pri VI (pre Tebau).
 • Opravené SHOP: V zozname položiek pri predaji sa nesprávne zobrazovala posledná predaná položka, ak bola s neoddeliteľným obalom.
 • Opravené SHOP: Položku typu neoddeliteľný obal nie je možné meniť ani stornovať.
 • Opravené SHOP: Kombinácia individuálnych zliav a odpočítanie kumulovaného kreditu na zákazníckej karte.
 • Opravené: Klávesová skratka správne odznačuje označené záznamy.

Verzia: 2.32.799 z 11.6.2024

 • Upravené OAS: Dokladový tok, detaily (pre Icel).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava pre cenové ponuky (pre Velcon).
 • Doplnené OAS: Export vystavených faktúr do XML ecosun, import XML súboru do prijatých faktúr.
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: vybavovanie položiek objednávky kontroluje aj množstvá (pre Tyrchem).
 • Doplnené PAM: Vzor: Dodatok k pracovnej zmluve.

Verzia: 2.32.798 z 10.6.2024

 • Doplnené OAS: Kontrola duplicity názvu v katalógu ak je v aplikácii nastavené kontrolovať.
 • Doplnené OAS: Pri tvorbe nového neskladového katalógu, prednastaviť oddelenie na 04 (pre Icel).
 • Upravené OAS: Import katalógových kariet z API (pre TECHMAT).
 • Opravené OAS: Pri objednaní prepravy cez Chameleoon a SPS, osobné údaje musia byť odoslané aj ak je doručenie do Balíkoboxu.
 • Opravené OAS: Import objednávok z eshopu (pre Icel).
 • Opravené OAS: Generovanie prevodiek z objednávok (pre Icel).
 • Upravené SHOP: Zmena tlače textu "Úhrada Fa č." na "Int. č." na bločkoch pre doklady typu 202 (pre Kartel).
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M829 Príjem zdanený v zahraničí" a k nej príslušná odchýlka 829.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M8039 Krátenie prémií" a k nej príslušná odchýlka 8039.

Verzia: 2.32.797 z 7.6.2024

 • Doplnené OAS: Pridana funkcia Hromadná korekcia dodaného množstva v OBJ
 • Doplnené OAS: Pri generovaní OBJV rozdeliť doklady nielen podľa dodávateľov, ale aj podľa adresy príjemcu.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Cenník" adresy (pre Pulz).
 • Opravené OAS: Pri objednávaní prepravy cez Chameleón a cez SPS sa pri použití Balíkomatu odstránia z prepravy osobné info o prijímateľovi.
 • Opravené OAS: Do výpočtu kreditu na obchodnom partnerovi nezaráta čiastocné úhrady faktúr.
 • Opravené OAS: Pri nahravani zapožičky, dovolí tú istú kartu nahrať aj 2x.

Verzia: 2.32.796 z 6.6.2024

 • Opravené OAS: Exportované zákaznícke ceny do eshopu (pre Icel).
 • Opravené OAS: Nastavenie programu (na type dokladu 102) v prípade že je HS definované na type dokladu tak potiahne toto HS na daný doklad.

Verzia: 2.32.795 z 5.6.2024

 • Doplnené OAS: TZ: Nevyrovnané pohľadávky a záväzky, možnosť sumarizácie po partneroch
 • Doplnené OAS: Doplnená dodacia adresa pri objednávkach vystavených.
 • Doplnené OAS: Doplnené číslo zákazky do importu položiek z excelu.
 • Doplnené OAS: Pridaný tab Skladové karty na skladoch do Skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Do inventúrneho súpisu doplnený hlavný dodávateľ + tovarová skupina (pre Velcon).
 • Doplnené OAS: Export vystavených faktúr do XML / import prijatých faktúr z XML.
 • Upravené OAS: Hromadné nahrávanie položiek a pridanie zákazky na jednotlivé položky.
 • Upravené OAS: Nastavenie EcoSun pri neplatcovi DPH.
 • Upravené OAS: Upravený hromadný prepočet skladových kariet.
 • Upravené OAS: Text výstrahy pri výdaji pod priemernú skladovú cenu doplnený o číslo karty.
 • Opravené OAS: V Zoznam EAN sa nedalo vyhľadať základný EAN.
 • Upravené CRM: Tlačová zostava Kalendár po zodpovedných (pre Elimer).
 • Opravené: Chyba "Cannot access a disposed object", ktorá vznikala niekedy pri uložení záznamu.

Verzia: 2.32.794 z 3.6.2024

 • Doplnené OAS: Pre ročné tabuľky sa vo výbere z číselníka zobrazuje nastavený rok.
 • Doplnené OAS: Import katalógových kariet z API (pre TECHMAT).
 • Doplnené OAS: Shoptet export stavov objednávok (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Na formulári objednávok došlých je pre nový doklad vždy vypnutý príznak predfaktúry (pre KTS).
 • Upravené OAS: Export do XML MoneyS4 posiela do skladu oddelenie (pre ICEL).
 • Opravené OAS: Opravené hromadné označenie položiek s filtráciou.
 • Upravené: Spôsob odosielania emailov z úloh.

Verzia: 2.32.793 z 31.5.2024

 • Doplnené OAS: Rozšírenie označovania neplatných kariet aj podľa minulých rokov.
 • Doplnené OAS: Dátum doručenia pri nulovom stave do exportu pre Shoptet (pre Tazar).
 • Doplnené OAS: Funkcia na premenovanie obrázkov z VFP formátu na .NET (pre Icel).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava Karta Majetku (pre Tehos).
 • Upravené OAS: Počítanie odpisov a opráviek pri zrušení opravnej položky (pre Tehos).
 • Upravené OAS: Nápočet rekapitulácie (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Nastavenie programu (na type dokladu 102) v prípade že je HS definované na type dokladu tak potiahne toto HS na daný doklad.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze katalógovej karty, ktorá obsahuje viac EAN ov.
 • Opravené SHOP: Aktualizácia ceny za položku pri zmene skladovej karty s viacerými MJ.
 • Opravené PRO: Parameter na obmedzenie dĺžky názvu súboru príloh v prípadoch a aktivitách niekedy nezabránil uloženiu dlhšej prílohy (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.32.792 z 29.5.2024

 • Upravené OAS: Faktúry vystavené export do EDI TXT názov položky odseknutý na 70 znakov
 • Opravené OAS: Povolenie skladu vzhľadom na typ dokladu pri pridávanie položiek objednávky (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava pre cenové konfigurácie (pre Velcon).
 • Opravené OAS: Na formulár pre editáciu položky dokladu typu 251 Výdaj zámeny doplnená podpora pre skladové pozície (pre BAZ).
 • Upravené: Ak je na organizácii nastavený právny subjekt "Nezdaniteľná osoba občan" a zadá sa IČO, tak sa automaticky nastaví "Právnický subjekt".

Verzia: 2.32.791 z 28.5.2024

 • Opravené OAS: Pri importe cez F7 poradie riadkov ako v originálnom doklade
 • Doplnené PU: Pridané do salda tlačová zostava pohľadávky a záväzky možnosť "Spôsob zoradenia"
 • Doplnené PAM: Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Verzia: 2.32.790 z 27.5.2024

 • Upravené OAS: Pole kapacita presunuté z variantného katalógu na variantnú kartu (pre KTS).
 • Upravené OAS: Kontrola tlačiarne pred tlačou vygenerovaných PDF (pre Icel).
 • Opravené OAS: Chyba: Predfaktúra Preddavok, pri zmene DPH sadzby na položke sa nemá zmeniť cena ak je samozdanenie.
 • Opravené OAS: Prevod variantnych kariet medzi skladmi.
 • Doplnené OAS: Spodný text pri vytvorení typu dokladu

Verzia: 2.32.789 z 24.5.2024

 • Doplnené OAS: Export faktúry vystavenej do XML Ecosun, import z XML Ecosun faktúry vystavené do faktúr prijatých.
 • Doplnené OAS: Všetky cenové hladiny do exportu pre Shoptet (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Zmena správania: Vybaviť OBJ/PF: Ponúkať na vybavenie všetky objednávky a až potom overiť či môžu byť vybrané.
 • Upravené OAS: Export faktúry vystavenej do XML MoneyS3 PocetMJ fakturované množstvo.
 • Upravené OAS: Obstarávacie náklady na faktúre došlej nie je možné pridať, upraviť ani vymazať, ak bola faktúra zaúčtovaná alebo zaradená do DPH.
 • Opravené OAS: Preklad na tlačovke FV (EN, HU, DE).
 • Opravené OAS: Import XML Caris chýbajúci tag .
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky a zapnutom parametri Neprenášať položky s nulovým množstvom sa nepreniesli textové položky.
 • Opravené SHOP: FiskalPRO úhrada dobropisu (záporná suma úhrady).
 • Doplnené PU: Pridaný príznak "Neplatný doklad" v účtovných dokladoch.
 • Doplnené PU: Pridanie možnosti export/import v účtovných dokladoch.
 • Upravené PU: Nový číselník "Druhy učt. dokladov" pri inicializácii databázy.
 • Doplnené CRM: Tlačová zostava Kalendár po zodpovedných.

Verzia: 2.32.788 z 22.5.2024

 • Doplnené OAS: Pridaná možnosť vybrať si na type dokladu 4xx (objednávky) zberný DL.
 • Doplnené OAS: Na formulár pre editáciu položky dokladu typu 251 Výdaj zámeny doplnená podpora pre skladové pozície (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Import položiek dokladu typu 251 Výdaj zámeny (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Do importu komponentov pridaný stĺpec Netlačiť (pre Velcon).
 • Doplnené OAS: V hromadnej zmene cenníkov doplnené výbery podľa kategórie 1 a 2 (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Rozdeľovanie položiek pri generovaní OBJD typu FA (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pri generovaní DL z výdajky nepreniesli na DL ceny (pre Icel).
 • Opravené OAS: Tlačovka inventúrneho podkladu na skladových kartách stĺpec "Evidovaný stav" nepočítal s predajom cez SHOPPer.
 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS predaj a vrátenie vratných obalov nepodliehajú žiadnej skupine DPH.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (2.0.0.0).

Verzia: 2.32.787 z 21.5.2024

 • Doplnené OAS: Napočítanie priemerných cien na sumárnu kartu variantov.
 • Opravené OAS: Pri zapísaní dokladu sa neprepočítala cena s DPH (pre Velcon).

Verzia: 2.32.786 z 20.5.2024

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Pri kópii dokladu nastaviť aktuálny dátum".
 • Doplnené OAS: Zapamätanie si označených záznamov v gride pri generovaní zberných faktúr.
 • Doplnené OAS: Upozornenie na zmenu nákupnej ceny, ak sa DL vytvrára z OBJ.
 • Doplnené OAS: Doplnené 4 textové polia do formulára "Návrh zmlúv" (pre Next Team).
 • Upravené OAS: Zakázaný výmaz karty šarže ak má stav.
 • Upravené OAS: TecDoc export dostupnostný feed iba zmenené karty (pre Icel).
 • Opravené OAS: Založenie karty šarže pri prepočte šarží.
 • Opravené OAS: Na formulár pre načítavanie zostatkov skladu pridaná možnosť výberu kariet za zákazku (pre ELFITTING).
 • Opravené OAS: Pri robení storna FA sa automaticky zaklikne príznak DL (naskladnia sa položky)(pre Avecan).
 • Opravené OAS: Kontrola duplicity šarží (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: Kontrola ponúkaného čísla katalógu pri funkcii Ctrl+W.
 • Opravené OAS: Pri nastavení balenia na manuálne zadanú predajnú cenu sa na položke dokladu niekedy neprepočítala cena za MJ.
 • Upravené OAS: Export faktúry vystavené do MoneyS3 doklady do jedného XML súboru.
 • Upravené PAM: Usporiadanie volieb vo výstupe a tlači.
 • Doplnené PAM: Vzor zmluvy dohoda o vykonaní práce.
 • Doplnené PAM: Vzor zmluvy dohoda o vykonaní práce.
 • Doplnené PAM: Tlačivo na žiadosť vrátenie poistného bez právneho dôvodu.
 • Doplnené PAM: Nové tlačivo "Osobný dotazník", vyplnený XLS zošit je možné importovať.
 • Upravené PAM: Tlačivá OOP, dochodcu a študenta.
 • Opravené PAM: Vytváranie prerušenia pre nepracovnom úraze.

Verzia: 2.32.785 z 16.5.2024

 • Doplnené OAS: Na organizáciu pridaná možnosť nedovoliť vybaviť objednávku s PFA ak nie je uhradená PFA.
 • Upravené OAS: Kontrola duplicity šarží (pre Zeleninovo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: zobrazené hlásenia sa automaticky potvrdia po 20 sekundách (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: na rovnakom pracovisku sa aplikácia skenovania nedá viac krát spustiť (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: prehľadová obrazovka za celé oddelenie zobrazuje stĺpec Model vždy s jeho celým obsahom (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Export do MoneyS3 , , .
 • Opravené OAS: Tlač položiek nevybavených položiek objednávky. Správne tlačilo iba objednávky došlé.
 • Opravené OAS: Číslovanie zápočtov.
 • Upravené SHOP: Zálohy (pre QueensOptik).
 • Opravené SHOP: Kontrola stornovaných položiek s nulovou predajnou cenou.
 • Doplnené CRM/PRO: Kópiu úlohy je možné vytvoriť aj v editačnom formulári úlohy cez voľbu Funkcie > Kópia.
 • Opravené: Ukladanie pohľadov.

Verzia: 2.32.784 z 15.5.2024

 • Opravené OAS: Chybný prepočet MJ pri generovaní FV z OBJD (pre Avecan).

Verzia: 2.32.783 z 14.5.2024

 • Doplnené OAS: Zadanie doporučenej zásoby a spodného limitu na variantných kartách.
 • Doplnené OAS: Na typy dokladov PE a VE príznak "neúčtovať úhrady faktúr" úhrady dokladov so zapnutým príznakom na type neponúkne do účtovnej dávky.
 • Upravené OAS: Export došlých dobropisov do Pohody zmena znamienka pre inv:quantity.
 • Upravené OAS: Cenový konfigurátor editačný formulár CP a logika počítania predajnej ceny (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Shoptet import objednávok aktualizovaná štruktúra XML časť surcharges.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava objednávky komínov (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Rozdeľovanie položiek pri generovaní OBJD typu FA (pre Avecan).
 • Opravené PU: Nedovoliť zmazať úhrady ak sú vygenerované zápočtom.

Verzia: 2.32.782 z 13.5.2024

 • Doplnené OAS: Export vystavených faktúr do Money S3.
 • Doplnené OAS: Na formulár pre načítavanie zostatkov skladu pridaná možnosť výberu kariet za zákazku (pre ELFITTING).
 • Upravené OAS: Zákaz výberu karty z iných ako povolených skladov sa uplatní len pre FV/DL, interné doklady a SHOP (pre KTS).
 • Opravené OAS: Pri tlači záporných stavov skladu sa pri určitých parametroch tlače zobrazovali aj kladné stavy.
 • Opravené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa neaktualizoval colný sadzobník (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pri kópii položky neaktualizoval správne údaj výdaj v základnej MJ (pre Avecan).
 • Opravené PU: Tlačové zostavy majetku zostatková cena neodpisovaného majetku sa rovná nadobúdacej.
 • Doplnené SHOP: Ak je zapnutá voľba zadania predavača pri predaji, bude zadanie možné aj pri vrátení.
 • Upravené PRO: Pri spustení aplikácie sa zaktualizuje stav schvaľovania (pre KTS).

Verzia: 2.32.781 z 10.5.2024

 • Doplnené OAS: Kontrola duplicity vytváraných šarží pri príjmových dokladoch (pre Zeleninovo).
 • Upravené OAS: Pri importe vyťažených faktúr z DocuX sa vyhľadá organizácia najprv podľa IČO; ak nenájde, tak podľa IČDPH; ak nenájde, tak podľa názvu dodávateľa.
 • Upravené OAS: Zrýchlená funkcia ctrl+w na hľadanie nového čísla karty.
 • Opravené OAS: Pri prečíslovaní DL sa niekedy nesprávne kontroloval rozsah povolených čísel podľa masky.
 • Upravené CRM: Zapamätávanie zvolených užívateľov v kalendári.
 • Opravené: Označovanie záznamov v zoznamoch pri zapnutom režime zobrazenia s viacnásobným výberom.

Verzia: 2.32.780 z 8.5.2024

 • Doplnené OAS: Pole kapacita na variantnej karte (pre KTS).
 • Doplnené OAS, SHOP: Nastavenie povolených skladov zobrazí vždy všetky sklady, ale na doklad sa dajú použiť len karty z povolených skladov (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec Základ 0% DPH v knihe faktúr.
 • Upravené OAS: Pri funkcii Ctrl+W na karte robiť kompletnú validáciu ponúkaného čísla pred určením, či je číslo ok.
 • Opravené: Chyba "The Read method cannot be called when another read operation is pending" pri uzavretí spojenia s databázou.

Verzia: 2.32.779 z 6.5.2024

 • Doplnené OAS: Pri importe komponentov pridaný stĺpec Kategória na CP.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: export kariet ignoruje neplatné karty.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov nastaví IČDPH na hlavičke dokladu.
 • Upravené OAS: Zaokrúhľovanie dodaného na položkých objedbávok počas prepočtu vybavenosti (pre Kg bau).
 • Upravené OAS: U fakturačných dokladov sa pre nájdenie najvyššieho čísla FA neberú do úvahy doklady typu 202 a 204.
 • Opravené OAS: Pri výbere inej karty na formulári položiek zostávala niekedy merná jednotka z predchádzajúcej karty.
 • Opravené OAS: Pri importe neexistujúcich kariet z ASAS sa nepriradil colný sadzobník (pre Oraving).
 • Opravené PRO: Na karte OOP bolo možné pridať len 6 ďalších kariet.

Verzia: 2.32.778 z 2.5.2024

 • Doplnené OAS: Pridané oprávnenie, ktoré zabráni zmene údajov vlastnej firmy.
 • Doplnené OAS: Export do XML Oberon faktúry vystavené.
 • Upravené OAS: Etikety zaokrúhľovanie cien z dokladu (pre BF Agro).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: výpočet prehľadovej obrazovky za celé oddelenie (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: možnosť skenovania podľa plánu z predchádzajúceho dňa (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: pult majstra zobrazuje aj rozpis výsledkov výroby (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Prenášanie zablokovania zľavy na položke aj na doklade, na doklady vytvorené z CP a OBJD.
 • Opravené OAS: Generovanie FA z internej OBJD (typ 425) nie je povolené.
 • Opravené PU: Ak sa v priebehu roka zmenil príznak na účte Sledovať HS, tak za určitých okolností nebola korektne napočítaná hlavná kniha po strediskách.
 • Doplnené: Hromadná zmena stĺpca Neplatný v tabuľke organizácií.
 • Doplnené: Stĺpce "Má saldo 2 roky dozadu" a "Má saldo staršie ako 2 roky" v tabuľke organizácií (pre BAZ). Počíta s kalendárnymi rokmi, čiže dva roky dozadu je pre máj 2024 od januára 2022.
 • Opravené: Duplicitné podmienené formátovania.

Verzia: 2.32.777 z 2.5.2024

 • Upravené OAS: Export údajov do eshopu TecDoc (pre Icel).
 • Upravené OAS: Pri dobropisoch skladových dokladov / objednávok a ich výmazoch sa nespúšťa aktualizácia pôvodného dokladu.
 • Opravené OAS: Pri dobropisoch skladových a ich výmazoch dokladov došlo niekedy k nesprávnej aktualizácii stavov na kartách.
 • Opravené OAS: Pri dobropisoch objednávok a ich výmazoch došlo niekedy k nesprávnej aktualizácii disponibilných stavov na kartách.
 • Opravené OAS: Oprava stĺpca výsledná cena v zákazníckych cenníkoch.
 • Opravené CRM/PRO: Pri otvorení osoby z výkazu práce a iných formulárov sa prepísala organizácia a prevádzka osoby. Aktuálne sa nastaví organizácia a prevádzka osoby len ak je nevyplnená.

Verzia: 2.32.776 z 1.5.2024

 • Opravené OAS: Pri zakladaní variantných kariet niekedy dochádzalo k nesúladu so sumárnymi kartami.

Verzia: 2.32.775 z 30.4.2024

 • Upravené OAS: Export údajov do eshopu TecDoc.
 • Opravené OAS: Pri vymazaní storna objednávky pôvodná objednávka ostala označená ako neplatná.
 • Opravené OAS/PU: Bolo možné vykonávať zápisy a zmeny v salde v zamknutom roku.
 • Opravené BI: Chyba BI pri otvorených dvoch XLS súboroch s rovnakým názvom.
 • Doplnené JU: Sprístupnený aplikačný modul JU.

Verzia: 2.32.774 z 29.4.2024

 • Doplnené OAS: Doplnenie Part nr. (textové pole pre EAN y) na položky dokladov (pre WERCHEM).
 • Doplnené OAS: F7 import položiek, umožnenie importovať pôvodným spôsobom, keď sa nastaví parameter "Ponechať pôvodné okno pri importe položiek".
 • Doplnené OAS: Nový typ dokladu (251) pre vyrovnanie zámen.
 • Doplnené OAS: Aplikované oprávnenie na prístup k položkám dokladov v prehľade Pohyby za sklady a obdobie.
 • Doplnené OAS: Pridanie zálohy na Predfaktúry došlé.
 • Doplnené OAS: Do katalógu pridaný stĺpec "Karty na skladoch" zobrazuje zoznam skladov, na ktorých sú karty.
 • Doplnené OAS: Umožniť v kalendári vybrať viac používateľov pre zobrazenie.
 • Upravené OAS: Pri numerickom číslovaní kariet/katalógov nelimitovať nové číslo na počet znakov pôvodného čísla (po čisle 999, ako nasledujúce ponúknuť 1000 a nie 9991).
 • Upravené OAS: Upravená základná tlačová zostava komínov.
 • Opravené OAS: Pri zapnutom parametri katalógových čísiel ako celých čísiel použiť numerické číslovanie nových kariet/katalógov.
 • Opravené OAS: Upozornenie pri prenose tovaru z objednávky do FA/DL (pre KTS).
 • Opravené OAS: Pri stornovaní objednávky sa stĺpec Vybavená, na pôvodnom doklade, nastaví na N.
 • Opravené OAS: Neuložiť doklad ak sú na ňom položky s komoditou aj bez (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Pri výmaze kariet niekedy dochádzalo k chybe.
 • Opravené PU: Zostavy pohľadávky (druh dokladu, druh dokladu úhrada)
 • Opravené BI: Za určitých okolností sa pri pridaní stĺpca do definície zduplikovali ostatné stĺpce.
 • Doplnené CRM: Zapamätanie rozloženia stĺpcov v záložke "kontakty" v tabuľke pracovníci.
 • Opravené: Reset stĺpcov za aktuálne obdobie po otvorení zoznamu stĺpcov.
 • Opravené: Zvýrazňovanie názvu pohľadu červenou po otvorení a zatvorení zoznamu stĺpcov podľa toho či naozaj bola zmena.

Verzia: 2.32.773 z 24.4.2024

 • Doplnené OAS: Do importu kariet z Excelu doplnený stĺpec Plocha.

Verzia: 2.32.772 z 24.4.2024

 • Doplnené OAS: Doplnené funkcie prehľadov karty 1 9 do cenníkov.
 • Doplnené OAS: Možnosť automatického odosielania nového dokladu na podpis cez ContriSys.
 • Doplnené OAS: Kontaktný email je možné označiť príznakom "Na tento email posielať DL" (pre Oraving).
 • Upravené OAS: Automatické stiahnutie podpísaného dokladu cez ContriSys odošle email zákazníkovi s PDF prílohou.
 • Opravené CRM/PRO: V kalendári sa niekedy nezobrazili údaje.
 • Doplnené: Systémové nastavenie odosielania emailov.
 • Opravené: Pohľady zmiznutie riadkov pri prepnutí pohľadu/otvorení zoznamu stĺpcov.

Verzia: 2.32.771 z 24.4.2024

 • Opravené: Pohľady spadnutie aplikácie pri prepínaní pohľadov pri nastavení "neukladať"/opakované otázky "uložiť?" pri nastavení "na otázku" a odpovedi "nie".

Verzia: 2.32.770 z 23.4.2024

 • Upravené OAS: Oprávnenie "Vystavovať faktúry" platí len pre faktúry vystavené. Pre hotovostné dodacie listy bolo pridané nové oprávnenie "Vystavovať hotovostné dodacie listy".
 • Opravené OAS: Program niekedy nekorektne kopíroval riadok v tabuľke DPH.
 • Opravené OAS: Práca so šaržami na dokladoch (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: Výpočet hodnoty prirážky (pre KTS).
 • Opravené OAS: Porovnávanie dátumov pri generovaní spodného limitu zásob.
 • Upravené CRM/PRO: V kalendári sú vylúčení z výberu používateľov neplatní používatelia.
 • Opravené: Pri prepínaní prehľadov sa niekedy skopírovali do vybraného prehľadu stĺpce z pôvodného prehľadu.

Verzia: 2.32.769 z 22.4.2024

 • Doplnené OAS: Voľba na výber, kedy uplatniť MJ a KS pri komoditách pri preddavkových FA alebo pri vyúčtovacích FA.
 • Doplnené OAS: Upraviť zoznam etikiet, aby nezlučoval rovnaké položky (pre BF Agrocenter).
 • Upravené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa označia karty, ktoré sú v EcoSune, ale neexistujú v ASAS e (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Príznak Nedávať do príkazu v salde.
 • Opravené OAS: Ak boli na doklade dve položky s rovnakou kartou, ktoré spolu spôsobili výdaj do záporného stavu, tak sa následne chybne kontrolovali na záporný stav ďalšie položky na doklade.

Verzia: 2.32.768 z 22.4.2024

 • Doplnené OAS: V zozname objednávok došlých doplnené záložky FV/DL a Výdaj interný. V týchto záložkách sa zobrazujú doklady priamo z príslušných agend aj s možnosťou tlače.
 • Doplnené OAS: Skenovanie výroby: prehľadová obrazovka za celé oddelenie (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: pult majstra, generovanie výsledkov výroby aj v aktuálnom dni (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Vo výbere kariet na doklad nefungovalo hromadné precenenie.
 • Opravené OAS/PU: Zápočet dovolí zrušiť generované úhrady zaúčtované.
 • Upravené PAM: Adresa do prehľadu na DÚ pre FO.
 • Upravené: Export vystavenej faktúry do Biztalk nie EAN, ale číslo skladovej karty.
 • Opravené: Pohľady v niektorých prípadoch sa názov pohľadu po prepnutí na iný nezmenil.
 • Opravené: Pohľady možnosť neuložiť zmeny.

Verzia: 2.32.767 z 19.4.2024

 • Doplnené OAS: Pridaná funkcia „Hromadne zrušiť príznak V“ (pre Oraving).
 • Upravené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa označia karty, ktoré sú v EcoSune, ale neexistujú v ASAS e (pre Oraving).
 • Upravené OAS: Import faktúr z Pohody záporné položky.
 • Upravené OAS: Došlé faktúry export do Pohody tag .
 • Upravené OAS: Pri prepnutí na záložku základných údajov na karte sa vždy nastaví kurzor na číslo karty.
 • Upravené OAS: Pri prepnutí na záložku predajných cien na karte sa vždy nastaví kurzor na prirážku 1.
 • Opravené OAS: Kniha faktúr, dni po splatnosti.
 • Upravené PAM: Formulár neprítomnosti, výber druhu neprítomnosti.
 • Opravené PU: Error duplicate entry pri funkcii prečíslovania pokladničných dokladov.
 • Opravené CRM: Číslovanie prípadu podľa preddefinovej masky aj ak vytváranie nového cez kópiu.
 • Upravené CRM: Výkaz prác s vyplnením pracovného zaradenia a triedy.
 • Doplnené : Systemové parametre na užívateľa.

Verzia: 2.32.766 z 17.4.2024

 • Doplnené OAS: Funkcia Rozpísať vedľajšiu MJ v CP.
 • Doplnené OAS: Import VFP skladové karty sklad_col do tOddelenie pre Icel.
 • Doplnené OAS: F7, import položiek je možný z viacerých dokladov naraz + možný výber položiek.
 • Doplnené OAS: Skenovanie výroby: pult majstra, generovanie výsledkov výroby (pre BangJoo).
 • Opravené PRO/CRM: Prepočet vypočítanej ceny práce.

Verzia: 2.32.765 z 15.4.2024

 • Doplnené OAS: Na katalógu stĺpec "Zoznam dodávateľov".
 • Opravené OAS: Došlé faktúry export do Pohody tag .

Verzia: 2.32.764 z 12.4.2024

 • Doplnené OAS: Pridať do importu kariet z excelu názvy v cudzích jazykoch
 • Doplnené OAS: Pridané kódy v cudzích jazykoch do MJ.
 • Doplnené OAS: Nové predkontacie OASIS pri inicializacii.

Verzia: 2.32.763 z 11.4.2024

 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Trvalé objednávky cez viac rokov (pre Mipek).
 • Upravené PAM: Duplicita položky na mzdovom liste.

Verzia: 2.32.762 z 10.4.2024

 • Doplnené OAS: Hromadné odstránenie položiek v cenníkoch.
 • Opravené OAS: Opravená duplicita šarží (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: kaktus.dat dopisovanie variantov.

Verzia: 2.32.761 z 9.4.2024

 • Doplnené PAM: Import ePN (súbor CSV) z portálu SP.

Verzia: 2.32.760 z 9.4.2024

 • Upravené OAS: Skenovanie výroby: štartovacie pozície okien (monitor) sú dané kombináciou nastavením Windows desktop a pracoviska (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: kaktus.dat oprava karty (ak existuje 123 S, tak nesmie založiť 123 a môže založiť 123 *).