História zmien v aplikácii

Nebol definovaný alebo chýba súbor histórie zmien.