Prevziať aplikáciu

Runtime Visual FoxPro VFP8SP1

Verzia:
VFP8-SP1
Dátum:
09.09.05
Prevziať:
SETUP_VFP8.EXE  (5.3 MB)

Skôr ako začnete aplikáciu používať, prečítajte si pozorne licenčnú zmluvu.